Magyar Katolikus Lexikon > M > Máramarossziget


Máramarossziget, Siget, Sziget, v. Máramaros vm. (Sighetu Marmației, Ro.): 1. esperesi székhely a v. egri, majd szatmári egyhm-ben. Plébániái 1917: Aknasugatag, Borsabánya, Felsővisó, Hosszúmező, Rónaszék. - 2. plébánia. 1332: Ziget. 1100: már létezett. Lakói 1546: ref-ok lettek, az 1050-1150: épült tp. 2000: is az övék. 1730: alapították újra, és a piar. atyákra bízták. Mai Borromei Szt Károly-tp-át 1730: építették. Anyakönyvei 1731-től. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1940: m., rum., ruszin, ném. - Filiái 1917: Farkasrév, Hosszúmező, Kabolapatak, Szaplonca, Szarvaszó, Tiszaveresmart; 2003: Szigetkamara. - Plébánosai: piar-k: Chrisostomus, 1755: Hyppolitus, 1757: Job, 1774: Szöllödi Jenő, 1778: Fugger József, 1780: Orosz Zsigmond; 1780-tól egyhm-sek: Balogh István, 1803: Peér Ferenc, 1806: Kökh József, 1820: Verzár Gergely, 1830: Pelikán József, 1847: Szepessy Sámuel, 1868: Pohl Károly, 1881: Schönherr Ágoston, 1899: Müller Károly, 1913: Ilosvay Lajos, 1925: Pilcz Ede, 1941: Czumbel Lajos, 1947: Molnár Károly, 1952: Dobos János, 1987: Reizer Pál, 1989: Gindele Tibor, 2002: Schönberger Jenő, 2003: Szilágyi János. - 3. g.k. parókia. 1771: már létezett. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra szent. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyakönyvei 1752-től. Anyanyelve 1880: rutén, m. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - 4. A piaristákat III. Károly kir. 1731: telepítette le, →Máramarosszigeti Piarista Gimnázium. - 5. A Szt Margit r.k. leány polg. isk-t az 1. o-lyal 1873: a szatmári irgalmas nővérek alapították. 4 o-ossá 1891: fejlődött. 1923-tól fokozatosan rum. tannyelvű gimn. A rum-ek többször megvonták a nyilvánosság jogát. 1940-44: államsegélyes r.k. polg. leányisk. 1942/43: 8 tanár 4 o-ban 159 leányt okt. - 6. Kat. sajtója: 1900-01: Katholikus Folyóirat, 1907-15: Sziget és Vidéke. - 7. A ~ szélén létesített barakktábor, az NKVD felügyelete alatt, a leghosszabb ideig működő hadifogolytáborok közé tartozott. 1946 végétől a hazatérő foglyok szűrőtábora lett, és a szabadulni vágyó, hazájukba igyekvő emberek még hetekig ennek a tábornak a lakói lettek. Nemzetiség, állampolgárság, egészségi állapot és pol. megbízhatóságuk, valamint kellő agymosás után csoportosították a hazatérő foglyokat. A pol. szűrés eredményeként több ezer fogolynak, köztük több száz magyar tisztnek is, 1948: meghosszabbították a hadifogságát. - Lakói 1940: 4528 r.k., 8794 g.k., 178 g.kel., 127 ev., 2052 ref., 10.144 izr., 12 unit., 31 bapt., 57 egyéb vall., össz. 25.923; 1943: 4873 m.; 1992: 6600 r.k., 3200 g.k., 29.600 g.kel., 2100 ref., 400 bapt., 200 pünkösdista, 200 adventista, össz. 44.200; 2000: 6500 r.k. Gindele Tibor-Do.J.-B.L.B.

Gerecze II:500. - Schem. Szat. 1901:77; 1931:59; 1998. - Polg. isk. 1942/43:301. - Mészáros 1988:215. - Schem. Szat. 2000:32. - Bura 2003:59.