Magyar Katolikus Lexikon > M > Máramaros tartomány


Máramaros tartomány, 1960. dec. 24.-1968. febr. 17.: rumén közigazgatási terület. - A tartományok átszervezésekor →Nagybánya tartomány változatlan határok mellett ~ néven létezett tovább. - 1968. II. 17: a 2. sz. törv. szerint ~ K-i feléből, a tört. Máramaroson kívül Szatmár, Szilágy és Szolnok-Doboka megye határvidékét hozzácsatolva alakították újjá →Máramaros megyét. - Lélekszáma 1966: 796.247 fő, ebből 206.076 m. nemzetiségű (204.714 m. anyanyelvű), 548.019 oláh nemzetiségű (7974 m. anyanyelvű), 7429 ném. nemzetiségű (734 m. anyanyelvű), 1343 zsidó nemzetiségű (512 m. anyanyelvű), 2657 cigány nemzetiségű (968 m. anyanyelvű), 29.967 ruszin/ukrán nemzetiségű (316 m. anyanyelvű), 174 tót nemzetiségű (17 m. anyanyelvű), 89 egyéb nemzetiségű (64 m. anyanyelvű). 1968. II. 17: a közigazg. átszervezésekor törzster-én visszaállították →Máramaros megyét. 88

Vofkori 1996:72. - Varga E. II:98.