🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lugosi görögkatolikus püspökség
következő 🡲

lugosi görögkatolikus püspökség: I. Ferenc József 1850. XII. 12-i alapító rendeletét IX. Pius p. 1853. XI. 26: kanonizálta. 22 parókiát és 12.806 hívőt a nagyváradi, 91 parókiát és 38.982 hívőt a fogarasi egyhm-ből soroltak a ~be, melynek így kezdetben 113 parókiája és 51.788 hívője volt. A fogaras-gyulafehérvári g.k. érsség suffr-a, székhelye Lugos. A kir. 6 tagú kápt-t is szervezett. - A ~ ter-e a túlnyomó többségében ort. vallású Arad, Temes, Torontál, Krassó-Szörény és Hunyad vm-kre terjedt ki. A főpásztorok állandóan látogatták a parókiákat, hogy a híveket megerősítsék az Egyh. iránti hűségben. Sikerült számos új egyhközs-et szervezni. 1904: főesperességei (esperességei): székesegyházi (lugosi, buziási, vermesi), temesvári (temesvári, csákovai, torontáli), oravicai (oravicai, bogsáni, váradiai), vajdahunyadi (vajdahunyadi, bábolnai, kudzsiri, nagyhalmágyi), hátszegi (hátszegi, zsilvölgyi, várhelyi). - 1900: a ~ben 159 parókia volt. 1914: nyitották meg Lugoson az egyhm. tanítóképző int-ét. Az I. vh. után Mo-on egyetlen parókiája maradt: Battonya, melyet a Sztszék 1935: a →hajdúdorogi görögkatolikus püspökséghez csatolt. 1948. X: az →unió visszafordításakor az ort. egyh-ba „visszafogadták” a gör. kat-okat, a ~et megszüntették, vagyonát az ort. egyh. vette át. - 1989: rum. g.k. ppség, Fogaras-Gyulafehérvár suffr-a. - Mpp-ei: 1854: Dobra Sándor, 1870: Olteanu János, 1874-94: Mihályi Viktor, 1896: Radu Demeter, 1903: Hosszú Vazul, 1912-22: Valeriu Traian Frențiu, 1922: Alexandru Nicolescu, 1936-59: Ioan Bălan, 1990: Ioan Ploscaru (1948-tól titkos ordinárius), 1995: Alexandru Mesian. - 32.710 km²-en 2002: 2.200.000 l, 83.604 h, 108 par., 85 ep, 1 szp-ja volt. P.I.

Kiss-Sziklay 1902:1150. - Iványi 1907:152. - Boros János: Az unió (hitegyesülés) kezdete Lugoson s Jakabffy Miklós táblabíró működése. Lugos, 1915. - Siculus 1980:274. - AP 1984:340; 2002:350. - Jakubinyi 2004:70.