🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lucki találkozó
következő 🡲

lucki találkozó, 1429. jan. 22.: A galambóci vereség után Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) Volhinia fővárosában II. (Jagelló) Ulászló lengy. kir-lyal (ur. 1386-1434) és Vitold litván nagyfejed-mel tárgyalt, szemükre vetette, hogy a →lublói szerződést nem tartották be, nem segítették őt a tör. ellen, a moldvai vajda sem küldte el csapatait. Azt kívánta, hogy Alexandru cel Bun moldvai vajdát (ur. 1400-32) e szerződés értelmében menesszék, és Moldvát osszák föl egymás között, amit II. Ulászló ellenzett. Zsigmond arra törekedett, hogy II. Ulászlót szembeállítsa Vitolddal, akivel a huszita háborúkat gyorsan befejezhette, neki koronát s a litván kirság megalapítását ígérte. E tervét II. Ulászló s a lengy. urak is elvetették. A ~ eredménytelenül végződött. Zsigmond Vitolddal még követségeket váltott, de annak 1430. X. 27-i halála az esetleges lengy. háború okát megszüntette. 88

Horváth M. II:485. - Kerékgyártó 1875:250. - MTK I:252.