🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > londoni egyezmény
következő 🡲

londoni egyezmény, Dawes-terv, 1924. aug. 30.: a német jóvátétel fizetését biztosító egyezmény. – A gazd. nehézségek, a pénzromlás miatt No. 1922-re nem teljesíthette a →versailles-i békeszerződésben előírt jóvátételi kötelezettségeit. 1923. I. 11: a fa- és szénszállítások elmaradása ürügyén fr. és belga csapatok szállták meg a Ruhr-vidéket, erre a ném. kormány fölfüggesztette Fro-ba és Belgiumba irányuló szállításokat. A Jóvátételi Biz. Charles G. Dawes amerikai bankár vezetésével szakértőket küldött a ném. költségvetés kiegyensúlyozására és a ném. valuta megszilárdítására (a fizetés folyamatosságának biztosítására). A szakértői jelentést az 1924. VIII. 30: aláírt ~ hagyta jóvá, mely szerint No-nak 800 millió aranymárka kölcsönt adtak, megszüntették a ném. pénzügyi és gazd. törvénykezés korlátozását, visszaadták a megszállók által átvett v. elzálogosított ipari üzemeket, bányákat, mezőgazd. vállalkozásokat stb.; megszüntették a személy- és teherforgalom korlátozásait. A ~ végrehajtása 1924. X. 22: kezdődött. A ~ nem állapította meg a jóvátétel teljes összegét, csak azt kötötte ki, hogy az éves részletfizetések fokozatosan növekednek és 1929-ig elérik a 2,5 milliárd aranymárkát. A fizetések forrása: a költségvetés, a vasutak bevétele és az ipari termelési kötelezettségek. A teljesítés biztosítására a birod. vasutat és a birod. bankot külf. ellenőrzés alá helyezték. 88

Hegedűs 2001:141.