🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > londoni Szent István egyházközség
következő 🡲

londoni Szent István egyházközség (Ontario, Kanada): 1951-től Bóday Jenő SJ végzett szórványmissziós munkát London környékén. 1956 u. 1200 főre nőtt a magyarok száma, ezért Strathfordra költözött és vasárnaponként ott, majd a londoni Szt Szív isk-ban misézett. 1963: megalakította a Kaszap István Kört kb. 150 személlyel. Egy rozoga kis Volkswagennel járta a környéket. Néha jezsuita társai (köztük →Miklósházy Attila) kisegítették. - 1964: elhatározták, hogy tp-ot szereznek. Sikerült megvenniük egy volt katonai barakkot a város szélén, rendbehozása után 1964. VI. 7: fölszentelték. Megkezdték az anyakönyvezést, megalakult a Nőszövetség, megtartották a márc. és okt. nemzeti ünnepeket. - 1975: megalakították a 16. sz. Solymár János cserkészcsapatot. 1976: megvettek egy házat és tp-má alakították. 1976: már itt végezte a tp-búcsú napján a szentmisét Miklósházy Attila SJ. A Nőszövetség továbbra is hathatósan segítette a pléb-t, megrendezték az Anyák Napját, Jámbor Mariann bibliakört szervezett. A Magyar Házzal jó kapcsolatot tartottak. - 1981: megvettek egy 1883: épült presbiteriánus tp-ot, melynek sok melléképülete is volt, amit a pléb. és később az egyhm. okosan ki tudott használni. A tp-szenteléskor hatalmas, faragott Szt István-szobrot is elhelyeztek a bejáratnál. 1988: Paskai László bíb. is meglátogatta ezt a tp-ot. A hívek száma ekkor már 1200-ra nőtt az 1987-es emigráció révén. Molnár Miklós szervezte a Magyar Iskolát, vezette a cserkészeket, családokat látogatott. - 1990: Molnár Miklóst Mo-ra, majd Kárpátaljára helyezték. Londonban ettől kezdve nincs állandó m. pap. Az egyhközs-et Hattayer Margit adrninisztrálja, a hétvégi (vagyis szombat esti) magyar misét és a szentségek kiszolgáltatását g.k. papok (1990: Bodnár István courtlandi, 1995: Angyal Lajos windsori, 2000-03: ismét Bodnár István parókus) végzik. Miklósházy pp. többször is meglátogatta a ~et búcsúk alkalmával, 1997: Seregély István érs-kel tettek rövid látogatást. 2003-ra a tp. annyira megrongálódott, hogy a hatóságok bezárták és lebontották. A magyar r.k. missziónak a ppség helyet adott a közeli St. Patrick-tp-ban, ahol az ügyeket 2005: is Hattayer Margit intézi. A szentmiséket azóta Deák Miklós wellandi parókus végzi, noha olykor angol nyelvű pap helyettesíti őt. - Plébánosai: Bóday Jenő SJ, 1970: Ugrin Béla SJ, 1971: Chilla Rajmund SJ, 1973: Furák Tibor OSM, 1974: Beöthy Tamás SJ, 1974: Molnár Miklós SJ. Mi.A.

Miklósházy 2005:90.