🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > londoni Szent István Egyházközség
következő 🡲

londoni Szent István Egyházközség (Ontario, Canada): 1951–: Bóday Jenő SJ végzett szórványmissziós munkát London környékén. 1956 u. 1200 főre nőtt a magyarok száma, ezért Bóday atya Strathfordra költözött és vasárnaponként ott, majd a londoni Szt Szív iskolában misézett. 1963: megalakította a Kaszap István Kört kb. 150 személlyel. Egy rozoga kis Volkswagennel járta a környéket. Néha jezsuita társai kisegítették, Miklósházy Attila SJ is. – 1964: elhatározták, hogy tp-ot szereznek. Sikerült megvenniük egy volt katonai barakkot a város szélén, rendbehozása után 1964. VI. 7: fölsztelték. Megkezdték az anyakönyvezést, megalakult a Nőszövetség, megtartották a márciusi és októberi nemzeti ünnepeket. – 1975: megalakították a 16. sz. Solymár János cserkészcsapatot. 1976: megfelelőbb helyen megvettek egy házat és tp-má alakították, a búcsú napján a szentmisét Miklósházy Attila SJ már itt mondhatta. A Nőszövetség továbbra is hathatósan segítette a pléb-t, megrendezték az Anyák Napját, és Jámbor Mariann bibliakört szervezett. A Magyar Házzal jó kapcsolatot tartottak. – 1981: megvettek egy 1883: épült presbiteriánus tp-ot, melynek sok melléképülete is volt, amit a plébánia és később az egyhm. okosan ki tudott használni. A tpszteléskor hatalmas, faragott Szt István-szobrot is elhelyeztek a bejáratnál. 1988-ban Paskai László is meglátogatta ezt a tp-ot. A hívek száma ekkor az 1987-es emigráció révén már 1200-ra nőtt. Molnár Miklós atya szervezte a Magyar Iskolát, vezette a cserkészeket, családokat látogatott. – 1990: Molnár atyát elöljárói Mo-ra, majd Kárpátaljára helyezték. Londonban ettől kezdve nincs állandó m. pap. Az egyhközs-et lelkiismeretesen adrninisztrálja Hattayer Margit, a szombat esti m. misét és a szentségek kiszolgáltatását nagylelkűen végzik a g. kat. papok: 1990–95: Bodnár István, courtlandi, 1995–2000: Angyal Lajos windsori, 2000–2003 ismét Bodnár István parókus. Miklósházy püspök többször is meglátogatta a ~e--et búcsúk alkalmával, 1997: Seregély Istvánnal tettek rövid látogatást. 2003. a tp. annyira megrongálódott, hogy a hatóságok bezárták és lebontották. A magyar r. k. missziónak a püspökség a közeli St. Patrick-tp-ban adott helyet, ahol az ügyeket 2005: is Hattayer Margit intézte. A szentmiséket azóta Deák Miklós, a wellandi parókus végzi, noha olykor angol nyelvű pap helyettesíti őt. – Plébánosai: Bóday Jenő SJ, 1970: Ugrin Béla SJ, 1971: Chilla Rajmund SJ ,1973: Furák Tibor OSM, 1974: Beöthy Tamás SJ, 1974: Molnár Miklós SJ. Mi.A.

Miklósházy 2005:90.