🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > likai végezred
következő 🡲

likai végezred (lat. Liccanum Regimen Confiniarium), 1763-1874: a horvát károlyvárosi határőrvidék egyik közigazgatási területe. - A tör. megszállás (1528-1687) után a visszafoglalt ter-et 1711: a határőrvidékhez csatolták, 1720: a m. ogy. tiltakozása ellenére törvénytelenül bekebelezték abba. É-on az →ogulini végezred, K-en az országhatár (az Oszmán Birod-hoz tartozott Boszniával), D-en az országhatár (Dalmáciával), Ny-on az Adriai-tenger határolta. 1763: önálló ezred lett, az →otocsáni végezreddel alkotta a goszpicsi brigádot. 1809-15: fr. megszállás alatt, 1815-22: az illír kirság része. A bécsi haditanács igazgatása alatt 1850-ig a zágrábi főparancsnoksághoz tartozott. Ter-e 45,27 osztrák mf², 1828: Karlopago kiváltságos városra (141 házban 762 r.k. és 4 g.kel., össz. 766 lakossal), Gospich mezővárosra (208 házban 985 r.k., 112 g.kel., 4 egyéb vall., össz. 766 lakossal), 112 falura, 34 pusztára (össz. 55.103 lakossal); 1870: 12 (bruvnói, dobroszelói, gracsaci, kanisai, kulai, lovinaci, medaki, mekinjari, smiljani, szerbi, udbinjai, zermania) századra, Karlopago városra, 106 önálló és 128 kapcsolt, össz. 235 településre osztva, székhelye: Gospich. - Lélekszáma 1870: 83.357 fő + Karlopago (146 házban 712 fő) - R.k. egyházkormányzata a zenggi székhelyű →zengg-modrusi püspökséghez tartozott. 88

Nagy 1828. II:154. - Helységnévtár 1873:76. - Edelényi 1928:701. (46. térkép)