🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > levéltár
következő 🡲

levéltár (lat. chartularium, a charta, 'papírlap, levél', v. tabularium, 'tábla' szóból): okirattár. - 1. A Szentírásban Ezdrás említi Dárius perzsa kir. ~át, mely Babilonban és Ekbatanában a kir. kincstárban volt elhelyezve (Ezd 5,17; 6,2). Ekbatanában Dárius kir. idejében megtaláltak egy tekercset, amely Cirusz rendeletét tartalmazta a jeruzsálemi tp. újjáépítését illetően (6,2). Egy ném. kutatócsop. 1906: Ankarától kb. 150 km-re K-re (Bogazköy) megtalálta a hettita kir. ~at: 10 ezer ékírásos szöveg akkád és hettita nyelven (→hettiták). További kir. ~ak kerültek felszínre Amarnában (→amarnai levelek); Aradban egy helyőrségi ~at találtak, Kültepében (→Asszíria) egy kereskedelmit. - 2. Az ókori Rómában eredetileg a leghozzáférhetőbb közhelyeken, a Forumon v. a Capitoliumon függesztették ki a törv-eket, senatusconsultumokat és szerződéseket (foedera); de csakhamar célszerűnek, sőt szükségesnek látták a megőrzésüket; e célra állítottak föl a Capitoliumon irattárt a foedera részére; majd a Saturnus-tp-ban helyezték el az okiratokat, ahol az aerarium is volt az összes pénzügyi okiratokkal és számadásokkal. A plebejusok érdekében és követelődzésére történhetett azon intézkedés, hogy a plebiscitumok s az ő érdekeiket érintő senatusconsultumok a Ceres-tp-ban helyeztessenek el az aediles plebis fölügyelete alá. Erre az elkülönítésre azonban nem volt többé ok a lex Hortensia (Kr. e. 287.) után. A Capitolium leégése (Kr. e. 83.) után egy nagy egyetemes állami ~at épített Q. Lutatius Catulus a Saturnus-tp. mögött. A cs-oknak azonban volt külön irattáruk (Tabularium Caesaris), hasonlóképpen egyes községeknek, testületeknek, sőt magánosoknak is. - 3. A hatályos jog ált. elvként szögezi le, hogy „az egyházmegyére vagy a plébániákra vonatkozó minden okmányt igen gondosan kell őrizni” (486.k. 1.§). Érthető, hogy az újabb idők pápái is különös figyelmet szentelnek az egyh. ~ak kérdésének. XII. Pius p. Itália egyh. ~ai számára 1955. IV. 5: pápai biz-ot hozott létre, melyet XXIII. János p. 1960. II. 29: jogi személlyé tett. VI. Pál p. (ur. 1963-78) beszédeiben sokszor kitért e kérdésre, melyet a tört. üdvtörténeti szemléletével teol. összefüggésbe állított. II. János Pál p. (ur. 1978-) különösen a →Vatikáni Levéltárral kapcsolatban jelentette ki, hogy az „a kormányzat, a jog, a történelem eszköze és forrása”, és pápasága alatt hozzáférhetővé tették a kutatók számára a Vatikáni ~ újabb anyagát, egészen 1922-ig. - A CIC elsősorban az →egyházmegyei levéltárakról rendelkezik, de a mpp. kötelességévé teszi azt is, hogy gondja legyen a területén lévő szegyh-ak, társasegyházak, pléb- és egyéb tp-ok ~ának kellő őrzésére, anyagukról 2 pld-ban leltár készítésére. Ebből az egyiket magában az illető ~ban, a másikat az egyhm. ~ban kell őrizni. Az ilyen ~ak használatáról a mpp. által kiadott szabályokat kell követni (491.k. 1. és 3.§). **

Pecz II/2:912. - BL:1114. - Erdő 1991:280.