Magyar Katolikus Lexikon > L > leszámítolás


leszámítolás, leszámítás, diszkontálás (ang. discounting): pénzügyi művelet, mely a →kamatlábat egy tőkeösszegre érvényesíti. - Akkor alkalmazzák, amikor egy kamattal növelt, jövőben esedékes összeg mai értékét akarják meghatározni: egy később esedékes követelés átruházásakor (mivel annak pénzben kifejezett értéke csak esedékessége napján valósul meg) a benne rejlő kamatértéket időarányosan levonják, és az új tulajdonos csak ezt a leszámítolt értéket tartozik megfizetni. Ez történik →kereskedelmi váltók, →értékpapír és valutaárfolyamok napi értékének kiszámításakor, ill. hosszútávú tervek kiértékelésekor. Tb.A.