🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lelki restség
következő 🡲

lelki restség (lat. acedia): a →hét főbűn egyike, vícium, melynek hatásaként az ember eleinte elmulasztja, végül megutálja a lélek üdvösségéért teendő dolgait, elutasítja az Istentől származó örömöt és irtózik az isteni jótól. Az önszeretet megnyilvánulása. - A Szentírás szerint a ~ a lélek szeretetének lanyhaságából fakad, melyet Isten kivet a szájából (vö. Jel 3,16). Sok gonoszságra tanít (vö. Sir 33,29), szegénységre vezet (Péld 6,11) és a kárhozatra juttat (Mt 7,19; 25,30). - Megnyilvánulásai: fegyelmezetlenség, állhatatlanság, megfontolatlanság, nagyvonalúskodás, ingerlékenység az imádság kötelezettsége miatt. Ha hiányzik a lelki vigasztalás, a lelki dolgokat gyűlöljük, az imádsággal fölhagyunk, minden mást teszünk helyette. Ritkán v. sohasem térünk magunkba. Lelkiismeretünket soha, v. csak futólagosan vizsgáljuk meg. A bocsánatos bűnöket nem irtjuk. Az isteni sugallatok és ösztönzések, a tökéletesség és az erény iránt közömbösek vagyunk. Minden engedelmességet elkerülünk v. kijátszunk. Kíváncsiak és hírhajhászók vagyunk, az önmegtagadástól irtózunk. Mindenbe belekezdünk és semmit sem fejezünk be rendesen, a kicsiben nem törekszünk hűségre. Felesleges dolgokkal (pótcselekvések) és társalgásokkal pazaroljuk az időt. Fáradtság v. betegség ürügyén kényeztetjük magunkat. Kényelmes, gond nélküli életre vágyunk. - A ~ orvosságai: gondoljunk sokszor a jó cselekedetek jutalmára. A munkát és fáradságot ne nagyítsuk, hanem a valóságnak megfelelően értékeljük. A küzdelmektől ne féljünk; az Úr Jézus és a sztek példáira gondoljunk. Dolgozzunk kedvünk ellenére is. Különösen akkor fegyelmezzük magunkat, amikor a ~re a legnagyobb a →kísértés: étkezés után, nagy hideg v. meleg, kellemetlenség, baj, levertség idején. - A ~ megjelenhet úgy is, mint az imádságot kísérő →kísértés. Ekkor a ~ elkedvetlenedés érzését jelenti, s következtében az aszkézis lanyhul, az éberség csökken, a szív mintha elaludnék. Ennek láttán az alázatos lélek nem csodálkozik nyomorúságán, sőt ez segíti abban, hogy még bizakodóbb és állhatatosabb legyen. **

Spirago II:352. - Dezső - KL IV:84. - KEK 2094, 2733.