🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > laxenburgi kiáltvány
következő 🡲

laxenburgi kiáltvány, 1859. júl. 16.: I. Ferenc József cs. (ur. 1848-1916) kiadványa, mellyel megköszönte a birodalom népeinek a háború alatti áldozatkészségüket, s bejelentette Lombardia elvesztését. - Megígérte, hogy a törv-hozásban és a közig-ban javításokat hajt végre, szigorúan ellenőrizteti a polg. és katonai kiadásokat, a prot-oknak önrendelkezést és szabad vallásgyakorlatot ad, a községi törv-eket az egyes tart-ok állapotaihoz igazítja, a kormányzati teendők nagy részét átadja az önkormányzatoknak és községeknek, életbe lépteti a rendi képviseletet. VII. 20: engedélyezte, hogy a mo-i gimn-ok addig kötelező ném. tannyelve helyett a tannyelvet a fönntartók határozzák meg. 88

Berzeviczy II:218. - MTK III:719.