Magyar Katolikus Lexikon > L > lateráni egyezmény


lateráni egyezmény, 1929. febr. 11.: az olasz állam és a Szentszék szerződése. - XI. Pius p. (ur. 1922-39) kezdeményezésére Barone államtanácsos és Pacelli vatikáni jogtanácsos (később XII. Pius p.) 1926 nyarán kezdte meg a titkos tárgyalásokat. Ezek eredményeként →Gasparri bíb. államtitkár és Benito Mussolini ol. min-eln. (1922-43) írta alá a ~t, megoldva az 1870 óta létező →római kérdést. - Okmányai: 1. alapszerződés. Az ol. állam elismerte a Sztszék teljes tulajdonjogát →Vatikánvárosi Állam, ill. a Lateráni, a S. Maria Maggiore-, a Szt Pál-bazilika és melléképületeik, Castel Gandolfo és a hozzá megszerzendő Villa Barberini, az Apostolok tp-a, a S. Andrea della Valle és a S. Carlo ai Catinari tp-okhoz tartozó kolostorépületek és tartozékaik, a Dataria-, Cancellaria-, Propaganda Fide- és S. Uffizio-paloták, a Palazzo dei Convertendi, a vikariátus palotái és mindazon épületek felett, melyekben a Sztszék a jövőben hivatalait elhelyezni jónak látja; ígéretet tett Vatikánváros vízellátásának, távíró-, távbeszélő-, szikratávíró-, rádió- és postaösszeköttetésének, a pápa aktív és passzív követküldési jogának biztosítására, külön vasútállomás építésére; adó-, illeték- és kisajátítás alóli mentességet biztosított a →Gregoriana Egyetem új palotájának, a biblikus, keleti és régészeti intézeteknek, az orosz és lombard koll-oknak, a S. Apollinare két palotájának, a Lateráni és a Szt Pál-bazilikához tartozó kolostoroknak. Kimondták, hogy a pápa személye szent és sérthetetlen. Szabályozták a bíb-ok és a vatikáni állampolgárok jogviszonyait, rendezték az igazságszolgáltatást, biztosították a pápaválasztás szabadságát. - 2. pénzügyi megállapodás. A pápaságot ért pénzügyi veszteségek kárpótlására az ol. áll. vállalta, hogy a ~ ratifikálása után azonnal fizet 750 millió lírát, valamint 5 %-os kamatozású ol. államkölcsönt ad 1 milliárd líra értékpapírban. - 3. konkordátum. Az ol. államban szabályozta az Egyh. helyzetét. Elismerte az egyh. házasság érvényességét, bevezette a középfokú hitoktatást, biztosította a kat-ok egyesülési jogát, egységesen szabályozta a ppi székek betöltését, megállapította az egyh. társulatok jogi személyiségét és vagyonszerző képességét. XI. Pius elismerte az ol. áll-ot, elsőként vele létesített diplomáciai kapcsolatot. - A ~ az ol. közt. 1947. é. alkotmányának 7. cikkelye révén 2001: is hatályos. 88

KL III:164. - Polzovics Iván: A lateráni szerződés. A szentszék nemzetk. jogi helyzete. Bp., 1934. (Szt István kv-ek 114.) - Keresztury József: A lateráni megegyezés 1929. febr. 11-én. 1939. (Dissz.) - Savelli 1939:326. - Diplomáciai lex. 1967:483.