🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lamentációk
következő 🡲

lamentációk: a zsolozsmában nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat matutinumának (→officium tenebrarum) első olvasmánya Jeremiás próféta Siralmaiból (→Siralmak könyve). 1969-ig minden részlet végén a refrén: Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum, Deum tuum, 'Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Uradhoz, Istenedhez', melyet melizmatikus responzórium követett. Gregorián dallama e három nap szomorúságát szólaltatja meg. A polifon ~ legkorábbi gyűjt-e 1506: Petrucci műve. 1532: Carpentras, 1588: Palestrina, a 17. sz: Carissimi, Charpentier, Rosenmüller, a 18. sz: Couperin és Delalande, a 20. sz: Křenek írt ~at. - A ~at nem csak a szegyh. és szerzetesi liturgiában, hanem plébtp-okban is énekelték reggel, a szentmise órájában. A passióéneklés mellett a ~ volt a kántorok és előénekesek nagy feladata. **

ZL 1965. II:404. - Brockhaus II:381.