Magyar Katolikus Lexikon > L > lakiteleki találkozók


lakiteleki találkozók: a →Magyar Demokrata Fórum (MDF) 1987: megalakulásához, 1988: mozgalommá válásához kapcsolódó, a nemzeti ellenzék által a politikai tilalom és tűrés határán megszervezett, történelmi jelentőségű értelmiségi találkozók. - Helyi előzményei: 1979. V: Fiatal Írók József Attila Körének tanácskozása Korszerű nemzeti önismeret c., Illyés Gyula részvételével; 1985. X. 22: Antológia Est - a Kárpát-medencei magyar irod. egysége melletti demonstráció. - 1987. IX. 27: →Lezsák Sándor házának udvarán, lakodalmas sátor alatt rendezték az 1. lakiteleki találkozót A magyarság esélyei c., 181 résztvevővel. Szervezői: Bakos István, Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor. A szervezőkön kívül felkért előadók: Bihari Mihály, Gombár Csaba, Pozsgay Imre. Itt hangzott el először nyilvánosan a pluralizmus, áttételesen a többpártrendszer követelése. Este elfogadták a →lakiteleki Nyilatkozatot az MDF megalakításáról. - A 2. lakiteleki találkozón 1988. IX. 3: uo. elfogadták az MDF Alapítólevelét és Alapszabályát, a jelenlévő 400 fő kimondta az MDF szervezett mozgalommá alakulását. L.S.