🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lőcsei Szent Miklós-oltár
következő 🡲

lőcsei Szent Miklós-oltár, 1507: gótikus mellékoltár a →lőcsei Szent Jakab-plébániatemplomban. - A retabulum középső Miklós-figurája (→lőcsei Szent Miklós) korábbi az építménynél, helyén egykor talán a Madonna v. a szárnyképeken ábrázolt Szt Lipót szobra állt. A szekrényt 2 kecses, csavart oszlop 3 fülkére osztja; az oszlopok lábazata gazdagon profilált, felső részük bonyolultan egymásba fonódó és finomművű ágékítményekkel kitöltött szamárhátív-fonadékba torkollik; a festett predella alsó sávját kévékbe kötött reneszánsz levél- és gyümölcsfüzér ékesíti. - A szekrényben kétoldalt álló Alamizsnás Szt János és Szt Lénárd alakja →Lőcsei Pál stílusköréhez kapcsolódik, az ő műveitől azonban könnyen megkülönböztethető. János hatalmas, tányérformájú szakálla, nagy keze, lábfeje valamifajta groteszk játékosság, naiv karakterizáló készség szülötte. János és Lénárd jellegzetes, egyenes élekkel hasábokra, négyszögekre törő palástja is különbözik Lőcsei Pál és a Lőcsei Jézus Születése Mestere redőformáitól, de elemei a főoltáron fellelhetők: hasonló karakterűek és hasonló drapériákba öltözöttek a predella Utolsó vacsorájának szereplői. **

Radocsay 1955:372. - Radocsay 1967:107.