Magyar Katolikus Lexikon > L > lőcsei Szent János-oltár


lőcsei Szent János-oltár, 1520: mellékoltár a →lőcsei Szent Jakab-plébániatemplomban. - Eltűntek a szekrény tetejéről a karcsú fiálék, helyükre hangsúlyos reneszánsz párkánnyal lezárt s kétoldalt egy-egy stilizált delfinnel megtámasztott fülke került. A szekrény fölötti, gazdagon profilált architektonikus tagozatot szárnyas angyalfej-sor ékesíti. A retabulum szobrairól és domborműveiről az előbbi figurákra is annyira jellemző játékos közvetlenség sugárzik; a predellában álló Krisztus siratása-domborművet inkább teátrális mozgalmasság, semmint őszinte tragikus érzés jellemzi. - Nyitott állapotában a 4 Szt János (Ker., Evang., Alamizsnás, Aranyszájú) képét tárja a néző elé, zárt szárnymezőin az első kettő élettörténetéből vett jeleneteket ábrázol. A hátfalára festett Kálvária-kép a feszület előtt térdelő alakban az építmény donátora által különlegesen tisztelt Johannes Gersont jeleníti meg, s magára a donátorra, Henckel Jánosra talán a predella Krisztus siratása-csoportjában levő Arimatiai József-figura utal. - Az építmény tetején Szt Mária Magdolna mennybevitele, az oromzati szekrényke tetején Szt Mihály arkangyal áll. **

Radocsay 1967:108.