Magyar Katolikus Lexikon > L > líbiaiak


líbiaiak: A Biblia úgy említi őket, mint szomszéd népet (Dán 11,43), Egyiptom segédcsapatait (2Krón 12,3; 16,8; Náh 3,9), ezért némelyek azonosították őket a lehabitákkal (Ter 10,13; 1Krón 1,11). A ~ É-Afrikában, Egyiptomtól Ny-ra, Líbiában éltek. Líbia pontos körülhatárolásáról, mivel az ősidőkben az elnevezés nem volt állandó, le kell mondanunk. A név ugyanarra az ősmintára vezethető vissza, mint az egyiptomi rbv, mely a Kr. e. 13. sz. óta ismeretes. Más É-afrikai törzsekkel és az ún. tengeri népek törzseivel szövetkezve a ~ megkísérelték az Egyiptomba való behatolást. Merneptahnak és III. Ramszesznek azonban sikerült őket visszavernie. Idővel a foglyul ejtett és a zsoldos ~ból tevődtek össze Egyiptom fő segédcsapatai. Zárt nemzetségeik egymással szoros szövetségben letelepedve az újbirod. vége felé egyre nagyobb hatalomra tettek szert, míg végül →Sisák személyében vezérük a trónt is megszerezte. - Az ApCsel 2,10: Líbia Cirene körüli része szerepel. **

BL:1121.