🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lét transzcendentális tulajdonságai
következő 🡲

lét transzcendentális tulajdonságai: minden létezőt jellemző sajátságok. - Szt Tamás tanítása szerint ha a →lét fogalmát a maga egyetemességében elemezzük, megtaláljuk azokat a tulajdonságokat, melyek valamennyi létezőt jellemeznek. Ezek: az egy, az →igazság és a →jóság. E határozmányok nem adnak a létezőhöz új reális mozzanatot, hanem bizonyos szempontból jellemzik, s ezáltal a létfogalmat világosabbá teszik. - Metafizikai értelemben egy az, ami önmagában, lényege szerint osztatlan és minden mástól el van különítve. Ez a belső lezártság a létezés elengedhetetlen föltétele, s azért az egység és a lét egymással azonosak (Unum convertitur cum ente. STh I, 11, 3. ad 2). **

Kecskés 1943:260.