🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lánai egyezmény
következő 🡲

lánai egyezmény, 1921. dec. 15.-16.: csehszlovák-osztrák barátsági egyezmény a politikai együttműködés érdekében, hallgatólagosan a bekebelezett magyar területek megtartásáért. - T. G. Masaryk és E. Beneš, valamint Schober osztr. kancellár írta alá. - Cikkelyei: 1. A felek az 1919. IX. 19: Saint Germain en Laye-ben és az 1920. VI. 4: Trianonban kötött békék rendelkezéseit teljes egészükben végre fogják hajtani. - 2. Szavatolják egymás ter-eit, a békeszerződések szerint egymást pol. és diplomáciai téren kölcsönösen támogatják. - 3. Ha valamelyiküket megtámadnák s az védekezni kényszerül, a másik semleges marad. - 4. Ter-ükön nem tűrnek semmiféle katonai v. pol. szervezetet, mely a másik fél területi épsége és biztonsága ellen irányul. Egymást kölcsönösen támogatni fogják a régi rendszer visszaállítására irányuló minden, akár kül-, akár belpol. terv, kísérlet és titkos üzelmek ellen. - 5. Csehszl. ill. Au. közölni fogja egymással azon pol. és gazd. egyezményeket és szerződéseket, melyeket a Szerb-Horvát-Szlovén Kirsággal, Ro-val és Lengyo-gal kötött. - 6. Gazd., pénzügyi, kisebbségi v. más kérdésekben szabályozzák egymással a vitás pontokat. - 7. Az ezután keletkező vitákat egymás közötti bíróság, az Állandó Nemzetk. Bíróság v. döntőbírák elé terjesztik. - 8. Jelen ~nyel ellentétes szerződést más államokkal nem kötnek. - 9. A ~ 5 évre szól, 3 év után 6 havi előzetes felmondással fölbontható. - 10/11. A ~t meg kell erősíteni és a Nemzetek Szövetségével közölni kell. - 1927. III. 15: a ~ lejárt, nem hosszabbították meg. 88

Dunatáj III:444. - Halmosy 1966:178.