🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lukácsy
következő 🡲

Lukácsy Béla (Nagybiccse, Trencsén vm., 1838. jún. 10.-Morvaszentjános, 1881. nov. 1.): plébános, országgyűlési képviselő. - A főgimn-ot Nagyszombatban, a teol-t a bécsi egy-en és magánúton végezte. 1861. VII. 28: pappá szent., Márianosztrán, Morvaszentjánosban kp., 1866: uo. az anabaptisták curátusa, 1869. XI. 23: Búrszentgyörgyön plnos. 1872-75: és 1875-78: ogy. képviselő. - M: Az állam és egyh. közti viszony. Kül. tek. Mo-ra. Egyh. beszéd, melyet szt István első ap. m. kir. nemzeti ünnepén Bécsben ... mondott. Bp., 1875. - Beszéde az országgyűlés ápr. 16-i ülésén. Uo., 1880. - Beszédei: 1872-75. és 1875-78: Ogy. Napló. 88

Némethy 1881:25. - Szinnyei VIII:117.

Lukácsy István (Mohács, Baranya vm., 1874. okt. 3.-Kalocsa, 1938. ápr. 4.): plébános. - 1897. VI. 24: pappá szent. Mélykúton, 1899: Csantavéren kp., 1900: Szabadkán el. isk. hitokt., 1908: a Szt Teréz-tp-ban, 1909: Akasztón, 1911: Kishegyesen kp., 1917: Dunapatajon adm., 1926: plnos, 1927: Miskén plnos, 1935-38: Kalocsán hitokt. - M: Mária-Gyüd búcsújáróhely. Bp., 1912. - Negyedóra a szószéken. Sztbeszédek a vasárnapi szt evangéliumok alapján. 1. Ádventtől áldozócsütörtökig. 2. Szentháromság vasárnapjától adventig. 3. Sztbeszédek az egyh. év jelesebb ünnepeire. Írta F. X. Esser. Ford. Bp., 1935. (1. köt. 2. kiad. 1936) - A hajósi csodatevő Mária-szobor és kegyhely tört. Kalocsa, 1937. - 1936. IX. 5-1938. IV: a Kalocsai Néplap fel. szerk-je. 88

Schem. Col. 1936:98. - Nemz. Újs. 1938. IV. 9. - Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:247. (291.) - Gulyás XVII:1277.

Lukácsy János (Bobrovnik, Trencsén vm., 1715.-Nyitra, 1780. ápr. 26.): választott püspök. - Trencsénben, Nyitrán tanult, a bölcs-et és teol-t a nagyszombati egy-en végezte, ahol 1739: teol. dr. Trencsénben kp., 1741. IX: teplai, 1746: rajeci plnos. 1753: nyitrai knk. 1757: béni c. prép., 1758-61: a papnev. ig-ja. 1774. VII. 18: rosoni vál. pp. - Utóda a rosoni c-en 1805: Bärnkopf Ignác. T.E.

LBE:473/3. - Schem. Nitr. 1836:22. (s.v. Lukátsy) - Vágner 1896:321. - Szinnyei VIII:119.

Lukácsy Kristóf (Bethlen, Belső-Szolnok vm., 1804. márc. 30.-Szamosújvár, 1876. okt. 24.): örmény esperes, armenológus. - Algimn-ot Szamosújvárt, bölcs-et Gyulafehérvárt, teol-t Bécsben végzett, ahol 1826: pappá szent. 1827: s-lelkész Szamosújvárt, 1837: tanár a gyulafehérvári papnev-ben, 1848-50: a Batthyáneum kvtárőre, 1853: uo. a gimn. ig-ja. 1856: plnos Szamosújvárt, egyben ker. esp. 1861: az örm. kat. algimn. ig-ja, melyért fizetést nem fogadott el. 40 ezer Ft-os adományával megalapítója a szamosújvári örm. kat. fiúárvaháznak. Irod. munkáival megalapozta a m. nyelvű armenológiát, de alaptalanul vádolta bennük az erdélyi ppséget az örm. pléb-k elsorvasztásával. Kz-ban maradt örm-m-lat. szótárt készített. - Fm: Emlékezetek az erdélyi örm-ek múlt életéből... Bécs, 1859. - Historia armenorum Transsilvaniae... Bécs, 1859. - Adalékok az erdélyi örm-ek tört-éhez. Kolozsvár, 1867. - A m-ok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. 1-2. köt. Kolozsvár, 1870; Buenos Aires, 1968. - Világosító Szt Gergely napján. (Armenia, 1892:7-12. sz.) K.D.

M. Sion 1890:555. - Armenia 1893:11. sz. (~-szám) - Szinnyei VIII:119. - Pallas XI:722. - Szongott 1901:400.

Lukácsy Livia Hilárianna, IML (Csorna, Sopron vm., 1917. jún. 3.-Kaposvár, 1993. márc. 19. ): szerzetesnő. - 1934. IX. 12: Sopronban lépett a kongr-ba. 1941. VII. 29: első, 1946. VII. 29: örök fog-át uo. tette. Tanítónőképzőt végzett. - A szétszóratás után hivatalban kapott állást, édesanyjával élt annak haláláig. A nővérekkel szoros kapcsolatot tartott. r.k.