Magyar Katolikus Lexikon > L > Ludányi


Ludányi Antal, ludányi (Gyöngyös, Heves és Külső-Szolnok vm., 1810. máj. 24.-Eger, 1898. jún. 29.): apátkanonok. - 1833: szent. pappá. Később knk. és tünyei apát lett. Cikkei: M. Sajtó (1856), Religio (1856), Tanodai Lapok (1856-57), Idők Tanúja (1863). Kz-ban maradt egy katekizmusa és több ájtatossági füzete. 88

Koncz 1892:162. - Szinnyei VIII:69.

Ludányi Béla (Bp., 1859.-Eger, 1907. okt. 29.): jogakadémiai tanár. - 1877: jogot végzett, majd ügyvédjelölt. 1883: az egri kir. törvényszék alkalmazottja, 1890: alügyésze. 1899: az egri jogakad. tanára. Az egri városi képviselőtestület tagja. - Írása: Az egri érs. jogakad. évkv-e (1903/04: Az egri Mensa Academica próbaévei) - M: Az egri Mensa Academica tört. és működése. Eger, 1904. 88

Gulyás XVII:1234. - Kiss 1993:64.

Ludányi Tamás, „Vasfejű” (†1424. máj. 8. után): megyéspüspök. - A Nyitra vm-ben birtokos Ludány nemzetség Ludányi családjából való, apja L. Sinka Péter, testvérei Péter, Sinka, István, László. Péterváradi (bélakúti) adm-ból 1397. X. 10: vál., 1398. III. 12-1400. III. 28: tényl. szerémi mpp. 1398: Czikó István egri pp. adószedője, IX. Bonifác p. engedélyezte VI. 16: pappá, majd pp-ké szentelését, minek megtörténte után 1399. II. 18: megerősítette kinevezését. Zsigmond kir. 1400: egri mpp-ké nevezte ki. A p. 1400. III. 23: hagyta jóvá, megmaradt szerémi adm-nak. Nápolyi László és Zsigmond trónviszályában ~ László mellé állt, s 1403 nyarán részt vett a Zsigmond elleni váradi összejövetelen. VIII. 5: Kanizsai János érs. Lászlót kir-lyá koronázta, erre Zsigmond sereggel vonult a lázadók ellen, János érs. meghódolt Zsigmond előtt, ~ azonban Egerben fegyveres harcra készült, majd Debrői István várparancsnokkal Erdélybe, később Lengyo-ba menekült. Mivel a közkegyelem ellenére sem tért vissza, a kir. lefoglalta javadalmait és →Stiborici Stibor erdélyi vajdát tette az egyhm. kormányzójává. 1405: ~ Bécsben telepedett le, csapatokat küldött Zsigmond ellen. Később kibékült a kir-lyal, s 1421. XII: ismét egri pp., de javadalmait nem kapta vissza. 1423. III. 30: a késmárki m-lengy. békeszerződés egyik aláírója. Az okl-eken 1424. V. 8: található utoljára. Szerémben 1401. II. 17-1409. VIII: széke üres, utóda 1410: Ders Pál; Egerben 1404. VIII. 31-1410. VI. 24: üres, utóda második székfoglalása után 1425. V. 23: Rozgonyi Péter. 88

Mendlik 1864:99. (30.) (1401-04: egri pp.), 122. (s.v. Benedichi Tamás?) - Gams 1873:378. (26.) (1397-99: szerémi pp.), 367. (33.) (1401-1402/03: egri pp.) - Eubel I:78. (s.v. Thomas de Ludány; 1400. III. 23: egri pp.), 454. (1399. II. 18: szerémi pp.) - Schem. B-D-S. 1900:46. (26.) - Schem. Jug. 1974:139. (1406: pp.) - Sugár 1984:135. (szerinte korzikai ppségre helyezték, de Gamsnál a 15. sz: korzikai ppségeken nincs Tamás nevű pp.), 145.