Magyar Katolikus Lexikon > L > Lovcsányi


Lovcsányi Gyula (Ipolyság, Hont vm., 1850-Bp., 1922): képzőintézeti tanár. - Selmecbányán és Besztercebányán tanult; 1868-72: a piar. rend tagja, s mint ilyen 1871/72: Privigyén és Trencsénben tanított. 1872-74: a bpi tudegy. hallg-ja. 1874: Zilahon polg. isk. tanár, 1876: állásáról lemondott, Bécsben és Berlinben tanult. 1877: a budai el. és polg. tanítóképzőben (Paedagogium) a földr. és tört., majd csak a tört. tanára. - Cikkei: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 1-15. köt. Bp., 1887-98. (Turóc, Trencsén és Nyitra vm.) - M: Természettani földr. tanodai és magán használatra. Uo., 1878. - Eu. összehasonlító földr-a kül. tek. Mo-ra. 1-2. r. Uo., 1878-80. (3. r. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. Uo., 1879) - Mennyiségtani földr. módszertani alapon. Uo., 1879. - A Vág és vidéke topographia leírása, egyszersmind kalauz a Vág völgyében utazók, fürdővendégek stb. sz. Uo., 1881. - Adalékok a mohácsi vész előtti m-lengy. érintkezés tört-éhez. Uo., 1888. (Klny. Századok) - Bpen 1880: a Magyar Gea c. földr. és stat. havi folyóir. szerk-je. 88

Pallas XI:677. - Szinnyei VII:1437. (s. v. L. Alajos Gyula) - Deák 1942:287. (s. v. L. Alajos Gyula) - Gulyás XVII:1179.