Magyar Katolikus Lexikon > L > Lovasberény


Lovasberény, Fejér m.: 1. plébánia a veszprémi, majd székesfehérvári egyhm. csákvári esp. ker-ében. 1484: Szt András-tp-ának VIII. Ince p. (ur. 1198-1216) búcsút engedélyezett. A törökök 1526 u. elfoglalták. Lakói 1637: ref-ok lettek. 1753: alapították újra. Mai Sarlós Boldogasszony-tp-át 1832-34: Cziráky Antal Mózes építtette Hild Józseffel. Vsz. az oltárat is Hild készítette. A tp. bútorai Majk ktorából valók. Org-ját (2/17 m/r) 1834: Klöckner Károly építette, 1896: Szalay Gyula, 1959: a FMKV átépítette. Harangjait 105, 87, 72 és 57 cm átm. ismeretlen mester öntötte. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: Cziráky János gr. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m.; 1940: m. - Plébánosai: Horváth Ferenc, 1766: Veroni Pál, 1774: Berderits Mihály, 1809: Lezsó Ignác, 1832: Simovits Lipót, 1849: Blach Ádám, 1859: Prifach József, 1874: Edelmann Mihály, 1887: Krécsy Károly, 1926: Doroszlai Béla, 1933: Thaller György, 1944: Mórász Pál, 1953: Csabai János (1977: Pátka látta el), 1978: Balázs Tibor. - Oldallagosan ellátja 1987: Pátka, 1988: Vértesacsa pléb-t. - Lakói 1840: 1426 r.k., 1300 g.k., 5 ev., 1630 ref., össz. 4361; 1910: 2038 r.k., 1 g.k., 25 ev., 1306 ref., 114 izr., össz. 3484; 1940: 2065 r.k., 3 g.k., 27 ev., 1122 ref., 32 izr., össz. 3249; 1980: 1900 r.k., 820 ref., 5 ev., 24 adventista, össz. 2749. - 2. A →Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérektől gr. Cziráki János 1877: 3 nővért kért a szegények ápolására és gyermekeik kézimunka-oktatására. Házukat csak használatra kapták. 1915: gr. Cziráki Antal édesanyjának és feleségének, Keglevich Rózsa grnőnek a kérésére Rózsaalapítványt létesített, melynek kamatai a Zsámbékról odatelepült, óv-t és el. isk-t vezető nővérek ellátását szolgálták.- 1948: a 6 tanerős r.k. ált. isk-jában 322 tanuló. Balázs Tibor-P.P.

Gerecze II:302, 1153. - Genthon 1959:187. - SZJN 1977:184. (A kk. adatról, hogy 1332: András papja adózott, Györffy II:350. nem tud!) - Patay 1982. - MKA 2000:130. - SZÜN 2001:141.