Magyar Katolikus Lexikon > L > Lodomér


Lodomér, Monoszló v. Vázsony nb. (†Esztergom?, Esztergom vm., 1298. jan.): érsek. - 1257-60: veszprémi knk., 1264: István ifj. kir. kancellárja, 1268-1279. VII. 1: váradi mpp. Szentgróti Fülöp után folytatta Szt Margit sztté avatásának eljárását. 1277: a Habsburg Rudolfhoz küldött követség vez-je volt. III. Miklós 1279. VI. 13: esztergomi érs-ké nevezte ki. Budán nemz. zsin-ot tartott, melynek határozatait IX. 14: Fülöp p. legátus hirdette ki. ~ kezdetben támogatta IV. (Kun) Lászlót, majd vétkei miatt ellene fordult. 1287. IX: kiszabadította a Nyulak szg-én raboskodó Erzsébet kirnét, XI: Budára gyűlést hívott össze, és kiközösítette IV. Lászlót, aki 1288: megígérte, hogy ker. kir-ként fog uralkodni, ezért ~ föloldotta kiközösítése alól, de hamarosan bepanaszolta a p-nál. 1289. IX: levélben intette a kir-t, majd 1290. VII. 10: László halála után Bécsből álruhában hazahozatta, VII. 23: Székesfehérvárt megkoronázta III. Andrást, és a legnagyobb támasza lett. 1292. V. 6: Esztergomban tart. zsin-ot tartott. 1288 k. egy vsz. esztergomi ágostonos szerz-sel megíratta Szt István verses officiumát. Kisebb pecsétjének (55x35 mm) képe 1291: állatfejekkel és -lábakkal díszített →faldistoriumon ülő főpap, fején →mitra, vállán →pallium. Bal kezében →pásztorbotot tart, jobbját áldásra emeli. Körirata 2 gyöngysor között. - Utóda Váradon 1280. VII. 19: Tamás, Esztergomban 1298: Bicskei Gergely. 88

Török 1859:53. - Péterffy I:91, 127. - Mendlik 1864:28. (27.) (1279-98: érs.); 82. (s.v. Lodomerius; 1268-79: váradi pp.) - Gams 1873:384. (1268[1271]-1279. VI. 13: váradi pp.; 1279. VI. 13-1297: esztergomi érs.; †1299) - Pallas XI:610. - Pauler II:533. - Schem. Mv. 1896:80. - Schem. Strig. 1918:XXIV. (30.); 1982:40. (30.) - MÉL II:84. - Györffy 1983:181. - Bodor 1984:40. (17.)