🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lobkowitz-kódex
következő 🡲

Lobkowitz-kódex, 1514: 126 levél terjedelmű ferences eredetű, magyar nyelvű kézirat. - Szt Ferencről szóló szövegek mellett Szt Eufrozina és Szent Elek legendáját, imádságokat és elmélkedéseket (pl. →Kempis Tamástól és Szt Bonaventurától) tartalmaz. Párhuzamos szövegek olvashatók a →Debreceni kódexben, a →Nádor-kódexben és a →Bod-kódexben. A kódexet Csontosi János fedezte fel a 19. sz. végén a Lobkowitz család raudnitzi könytárában. A prágai Universitní Knihovnában őrzik, jelzete VI. Fg. 30. - Kiad. ~. Kiad. Volf György. Bp., 1890. (Nyelvemléktár 14.) - ~. Kiad. Reményi Andrea. Bp., 1999. (Régi M. Kódexek 22.) M.E.

M. Kv-szle 1879. (Csontosi János) - ItK 1918:129. (Király György: Világbíró Sándor mondája régi irod-unkban); 1922:121. (Holik Flóris: Adalékok codexeink forrásaihoz)