Magyar Katolikus Lexikon > L > Liziász


Liziász (gör. 'aki a gondokat megszünteti'): 1. Cöle-Szíria és Fönícia satrapája (2Mak 10,11). IV. Antiokhosz Epiphanész Kr. e. 165. évi felső-ázsiai hadjáratai idején kormányzó (1Mak 3,31-37; 2Mak 10,11); ~ küldte hadba Ptolemaioszt, Nikanort és Gorgiászt (1Mak 3,32-4,25), s vereségük után (4,1-25; 6,5-7) maga is kivonult Júda ellen, de Makkabeus Júdás →Bet-Curnál legyőzte (4,26-35; 6,6; 2Mak 11), így kénytelen volt visszavonulni. IV. Antiokhosz halála után Kr. e. 162: rávette annak 9 éves fiát, V. Antiokhoszt, hogy vonuljanak fel Júda ellen. A békekötéskor a júdeaiak jogot szereztek vallásuk szabad gyakorlására. Amikor ~ hazatért, IV. Szeleukosz Rómából visszatért fia, I. Demetriosz föléje kerekedve V. Antiokhosszal együtt megölte (Kr. e. 151; 1Mak 7,1-4; 2Mak 14,1). - 2. →Klaudiusz Liziász. **

BL:1123.