🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liturgikus Tanulmányok és Megújulás Nemzetközi Szövetsége
következő 🡲

Liturgikus Tanulmányok és Megújulás Nemzetközi Szövetsége (ang. International Society of Liturgical Studies and Renewal, lat. Societas Liturgica, SL), Driebergen (Holl.), 1967-: a liturgia kutatóinak, oktatóinak, egyházi felelőseinek ökumenikus szervezete. - A liturgikus megújulási mozgalmak hatására, Wiebe Voss ref. lelkész kezdeményezésére, kezdettől ökumenikus jelleggel alapították. Alakuló ülésének anyagát a II.Vatikáni Zsinatnak és az Egyházak Világtanácsa Faith and Order szervezetének egy-egy liturgikus munkadokumentuma alkotta. Elnöki tisztségét rotációs alapon prot. (anglikán, ref., ev.) és kat. (OSB, OP, világi) személyiségek töltötték be. - Célja a lit. kutatások elősegítése, a kutatási eredmények cseréje, a különböző lit. hagyományok közötti kölcsönös megismerés és megértés előmozdítása. Kongresszusainak témái között szerepelt kérdések: a lit. nyelv, az istentiszt. modern formái, az eucharisztikus szövegek megújítása, a közösségi imádság mai formái. Székhelye Toronto (Kanada). - Tagsága 1991: több száz egyéni tag 36 országban, köztük Mo-on. - Közleményei: Studia Liturgica (félévente) és a Societas Liturgica Newsletter. N.D.

NCE XVII:617. - EASS 1984. I:14182. - YIO 1993. I:1369.