🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liptószentandrás
következő 🡲

Liptószentandrás, Szentandrás, v. Liptó vm. (Liptovský Ondrej, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm., majd szepesi egyhm. felsőliptói esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át Szt András tit-ra sztelték. Lakói 1560 e. ev-ok lettek. 1669: alapították újra. Anyakönyvei 1684-től. Anyanyelve 1880: szl. Egykori filiái: Benedekfalu, Hóra, Jakabfalu, Konszka, Széporuba. - Tp-a a 20. sz. elején egyhajós, kk. eredetű, hajóban deszkamennyezetes kőépület. Ny-i tornyában egy díszes besztercebányai harang 1771-ből. Szentélye háromoldalú apszissal zárul, bordátlan keresztboltozattal. A hajó Ny-i részén, a D-i oldalon kpna csúcsíves ablakkal. Főoltára szárnyasoltár, 155 cm széles szekrényében Szt András-szoborral. Szárnyain: 1. Krisztus a keresztfán a sirató asszonyokkal, 2. Krisztus feltámadása, 3. Szt András kínzása, 4. Szt András keresztre feszítése. A szárnyak hátsó oldalán párosával: 1. Szt János evang. és Péter, 2. Simon és Júdás, 3. Borbála és Katalin, 4. Margit és Ilona. A predellán Veronika kendője két angyal közt. Az oromdíszben Szt Bertalan szobrocskája. - A sekrestyének használt DNy-i kpna szárnyasoltárának főképe Mária angyalokkal, szárnyain Szt Borbála, Erzsébet, pápa karddal, dominikánus bilinccsel. A predellán Vera ikon két angyallal. Az oltár tetején két 18. sz. szobrocska közt Szt Sebestyén fehérre festett, 15/16. sz. szobrocskája. Ezen festett oltár hátsó szárnyképein: 1. Olajfák hegye, 2. Töviskoronázás, 3. Krisztus ostorozása, 4. Kálvária. A főkép 135 cm széles, 2 m magas. **

Némethy 1894:371. (1511: alapították!) - Gerecze II:472. - Schem. Scep. 1911:77. (1711: alapították!) - Radocsay 1955:365. - Divald 1999:169.