🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lika-Krbava vármegye
következő 🡲

Lika-Krbava vármegye, 1886.-1922. ápr. 26.: a Magyar Királyság legdélibb vármegyéje, horvátországi határőrvidékből alakított közigazgatási terület. - É-on →Modrus-Fiume vármegye, K-en →Bosznia, D-en →Dalmácia, Ny-on az Adriai-tenger határolta. Ter-e 6211 km², székhelye: Gospics. A föloszlatott károlyvárosi határőrvidéki ter-ekből Zengg városára, 9 járásra, 31 pol. községre és 1040 helységre osztva szervezték. Magába foglalta a likai és otocsáni végezredek területi összevonásával létesített →lika-otocsáni kerületet, az ogulini ezred ter-éhez tartozott Brinje, Jezerane, Kriviput közs-et, Zengg (horvátul Senj) és Karlopago (horvátul Karlopag) szabad kikötővárosokat. A horvátok 1918. X. 29: a m-okkal való államközösséget fölmondták, a →trianoni béke a →Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak adományozta, melynek 1922. IV. 26: kiadott közigazg. törvénye 33 közigazg. tartományt (ker-et) létrehozva ~t megszüntette, ter-ét a drinai bánságba kebelezte. - Lélekszáma 1880: 174.239, 1890: 190.978, 1900: 209.341 fő (ebből 60 m., 55,4 % horvát, 44,6 % szerb), 1910: 204.710 fő, 34.308 házban, 22 m. (a 73 vm. között a legkevesebb), 68 ném. 100.346 horvát, 104.036 szerb, 231 egyéb; 100.620 r.k., 104.041 g.kel. vall. Népsűrűsége: 33/km², őstermelő a lakosság 90,5 %-a. 1040 községében 135 isk. 17.499 tanulóval; a 6 é. fölüliek 74,9 %-a sem írni, sem olvasni nem tudott. - ~ 61 pléb-ját a →zenggi püspökség egyházkormányzata igazgatta, a 42 g.kel. egyhközs. a károlyvárosi g.kel. egyhm-hez tartozott. 88

Révai XII:738. - Edelényi 1928:701. (46. térkép) - Dunatáj III:446.