🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Levédia
következő 🡲

Levédia, Lebédia: a →honfoglalás előtti magyarság egyik szállásterülete. - VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császár A birodalom kormányzásáról szóló műve 38. fej-ében 2x említi Levedia/Lebediát. Helyét úgy határozza meg, hogy ott folyik a Chidmasnak v. Chingilusnak nevezett folyó. Ha föltételezzük, hogy a régi magyar nyelvben személyneveket helynevekként is használtak, akkor szűkebb értelemben Levedi/Levedias szállását, tágabb értelemben a türköknek nevezett m-ok szállásterületét →Levediről nevezték el. - A más forrásokban elő nem forduló ~, ill. a fent említett folyónév, esetleg folyók neve lokalizálása, a ma ismert folyónevekkel történő azonosítása egyéb források hiányában még nem megoldott. Megválaszolásra vár az is, hogy ~ és →Etelköz két szálláster-et jelent-e, v. egy, a →kazár birodalomtól Ny-ra fekvő m. szálláster. két elnevezéséről van szó. Újabb feltevések szerint a Chidmas a mai Kadimával (a Déli-Bug Ny-i mellékfolyójával), a Chingilus a mai Inglullal (a Bug deltájába ömlő folyóval) azonos. Más feltevés szerint a 2 név egy folyóra, az Embára vonatkozik. A m. szálláster-ek (~, Etelköz) egymás után történő felsorolásából következtetve 2 szálláster-ről van szó, melyeket egymástól a mai Don folyó választott el, tehát ter-ileg nem födték egymást. F.I.T.

Kristó 1980. - Az Árpád-kori m. történet bizánci forrásai. Összegyujt., ford. Moravcsik Gyula. Bp., 1988. - Korai m. tört. lex. 1994.