🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Levárdy
következő 🡲

Levárdy Ferenc Rezső (Bethlenháza, Krassó-Szörény vm., 1916. dec. 9.-Bp., 1993. máj. 31.): művészettörténész. - Középiskoláit Kaposvárott és Csongrádon végezte. Érettségi után 1934. VIII. 6: Pannonhalmán belépett a bencés rendbe, 1939. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1940. VI. 16: pappá szent. Tört-földr-művtört. tanári okl-et szerzett, Bpen a Trefort u. Gyakorló Gimn-ban gyakorló tanár, s párhuzamosan az egyetem művtört. és ker. régészeti int-ében művtört-et tanult. →Gerevich Tibor ajánlására 1940/41: elnyerte a MTA Fraknói-ösztöndíját, Rómában Toesca prof. előadásait, a pápai Archeologia Christianán módszertani és régészeti előadásokat hallg. A II. vh. miatt ösztöndíját nem tudta meghosszabbítani, 1941-47: Pannonhalmán gimn. tanár, tanított, 1942-47: a rendi tanárképző főisk-n a művtört. tanára is. 1943. VIII: táb. lelkésznek hívták be. 1945. V: or. fogságba került, Cseho-ból Romániába (Focșani) szállították, de már VIII: hazakerült. Pannonhalmán, 1947/48: a csepeli bencés gimn-ban tanított, az isk. államosítása után Bp-Józsefvárosban kp. - 1950: kilépett a rendből, családott alapított. Fogadalmai alól Róma 1965: fölmentette. - 1950: a Permel Zománchuzalgyárban műszaki rajzoló. 1954: beiratkozott a Bpi Műszaki Egy. építészmérnöki karára, de az 1956-os forr. miatt tanulmányai félbeszakadtak. -1957: az Erőműtervező Váll. statikus szerk-je. Munkája mellett folytatta építészet- és művtört. kutatásait. 1963: benyújtotta Pannonhalma c. építészettört. dissz-ját, amit kiemelkedő eredménnyel megvédett, de a Tudományos Minősítő Bizottság elutasította, s törvényességi óvás után újabb védésen véglegesen visszautasította. - A szakma elismeréseként 1967-77: nyugdíjazásáig az Orsz. Műemléki Felügyelőség (OMF) tud-os dolgozója. - A →Magyar Anjou Legendárium megjelenése (1973) után 1977: egy újabb sikeres védést követően a művtört. tud-ok kandidátusa. - Az OMF munk-aként irányította a győri szegyh. Héderváry-kpnájának, a gyöngyöspatai tp-nak, a litéri Árpád-kori tp. román kapuzatának helyreállítását, előkészítette Pannonhalma teljes műemléki fölújítását és a somogyvári bencés ktor kerengőjének föltárását. - Előadásokat tartott itthon és külf-ön, rádióban, televízióban. 1972: megrendezte a Bpi Történeti Múz-ban a 100 éves a magyar műemlékvédelem c. kiáll-t, melynek anyagából Besztercebányán, Berlinben, Varsóban, Szófiában és Grácban is kiállítottak. - 1972: a műemlékes Egri Nyári Egyetem alapító szervezője és a Nyári Egyetem évkv-einek szerk-je. Megszervezte és írányította az Orsz. Egyházműv. és Műemléki Tanács szakmai munkáját. - 1976-88: a Bpi Műszaki Egy. és az ELTE műemlékes szakmérnöki tanf-ának előadója. A Tájak-Korok-Múzeumok sorozat szerk-je, számos ismertető írója. - Cikkei az Acta Historiae Artiumban, a Művtört. Értes-ben és más építészeti, műv. szakfolyóiratokban. - M: Az Árpádkor Krisztus-képe. Pannonhalma, 1941. (A Pannonhalmi Szle kvtára 35.) - Magyar Anjou Legendárium. Bp., 1973. (1978: 2. kiad., 1979: lengy-ül is) - Pannonhalma. Győr, 1976. - Az ezeréves Pannonhalma. Bp., 1981. (4. jav., átd. kiadás Pannonhalma, 1995) - Magyar tp-ok művészete. Uo., 1982. - A Nekcsei-Biblia legszebb lapjai. Hasonmás kiad., képmagyarázatok. Uo., 1988. - A pécsi szegyh. Többekkel. Pécs, 1991. - Pipázó eleink. Uo., 1993. u. (ang-ul is) - A TKMK sorozatban: Pannonhalma, Főapátság. Bp., 1979. (13.) - Pannonhalma, Apátsági tp. Uo., 1979. (14.) - Tihany, Apátsági tp. Uo., 1979. (15.) - Szeged, Alsóvárosi tp. Uo., 1980. (44.) - Sümeg, Plébániatp. Uo., 1981. (74.) - Szombathely, Szt Erzsébet-tp. Uo., 1981. (75.) - Szombathely, Székesegyház. Uo., 1982. (129.) - Gyöngyöspata, Plébániatp. Uo., 1984. (156.) - Cserkút, Árpád-kori tp. Uo., 1987. (268.) - Pécs, Belvárosi plébániatp. Uo., 1988. (297.) - Pécs, Az „Elefántos ház” épülettömbje. Uo., 1988. (322.) - Pécs, Szt István tér. Uo., 1989. (331.) - Pécs, Széchenyi tér. Uo., 1989. (365.) **

L. Ferencné közlése