Magyar Katolikus Lexikon > L > Lestyán


Lestyán Endre, csíkszentkirályi (Székelyhíd, Bihar vm., 1877. jún. 8.-Nagyvárad, 1965. dec. 5.): kanonok. - A teol-t Bpen végezte, teol-ból drált, 1900. IX. 18: pappá szent. Gyulán kp. és hittanár, 1907: Nagyváradon kisszem. tanár és spirituális, 1913: Váradolaszi plnosa. 1926: teol-ból drált. 1957. II. 6-1960. II. 6: nagyváradi vikárius. - Az egyhm. Oltáregyes. ig-ja, Nagyváradon a Kat. Kör alelnöke. 1929: az →Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - 1923: c. prép., 1925: p. prel. 1940(?): váradi mesterknk. - Nagyváradon szerk. 1911-15: a Képes misszió-kvtár a kat. nép számára c. sorozat füzeteit, az Őrszem naptára az 1922...1925 évre sz-ait (1922: és 1923: névtelenül); uo. 1920. X. 3-1931. XI. 22: az Őrszem c. hitbuzgalmi hetilap fel. szerk-je és kiadója. 88

Erdélyi lex. 1928:169. - Schem. Mv-Szat. 1931:90. - Várady-Berey 1934:283. - Monoki 1941:130. - Pilinyi 1943:166. - Salacz 1975:64. - Gulyás XVII:998. - Jakubinyi 2004:89. (s.v. Léstyán)

Lestyán József (Brassó, Brassó vm., 1886. szept. 21.-Beszterce, 1958. jún. 23.): főiskolai tanár. - A középisk-t és a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1909. I. 26: pappá szent. Désen nev., Nagyszebenben kp., Gyulafehérváron ppi kp., hittanár és levtáros, a hittud. főisk. műv-tört. tanára, a Batthyány-kvtár és a régészeti múz. ig-ja. 1931. V: besztercei plnos és belső-szolnoki főesp. Műv-tört. cikkeket és tankv-eket írt. - M: Rövid útmutató a gyulafehérvári szegyh. megtekintésére. (m., ném. és rum. nyelven) Gyulafehérvár, 1921. - Kat. szert-tan. Uo., (1926). 88

Schem. Trans. 1913:280. - Várady-Berey 1934:283. - Pilinyi 1943:163.

Lestyán Mózes, SJ (Csíkszentkirály, Csík szék, 1720. szept. 17.-Székelyudvarhely, 1774.): házfőnök, plébános. - A gimn-ot Kolozsvárt végezte. 1743. X. 18: lépett a JT-ba. 1743/44: Trencsénben novíc., 1745-49: gimn. tanár Kolozsvárt, 1743-50: a retorika tanára Egerben. 1750-54: teol-t tanult Nagyszombatban, 1754: hitszónok Szatmáron, 1755: tanár Ungváron, 1756: uo. hitszónok. 1757: Székelyudvarhelyen a szem. rektora és hitszónok, 1766: házfőn. A r. eltörlésekor (1773) Udvarhely plnosa lett. - Egyiptomi József (kz-ban maradt) isk-drámáját 1753: Nagyszombatban előadták. - M: Metempsychosis. Kolozsvár, 1749. - Xavier Szt Ferenc élete. Írta H. Tursellini. Lat-ból ford. Kassa, 1759. - Loyola Szt Ignác élete. Írta J. P. Maffei. Lat-ból ford. Uo., 1763. K.I.

Szinnyei VII:1119.