Magyar Katolikus Lexikon > L > Lesnyánszky


Lesnyánszky András (1795. nov. 30.-Nagyvárad, 1859. máj. 29.): tanár. - A Pázmáneumban tanult, 1820: pappá szent. 1821: lelkész Békéscsabán, 1825: a nagyváradi tanítóképző tanára. A falusi papokat kívánta segíteni prédikációs köt-eivel, imakv-eivel; az elsők között írt okt-módszertani-neveléstani kézikv-et a népisk. tanítók számára. - Fm: Leonhard, J. M: Theoretico-practica introductio in methodum catechesis. (Katekézis módszertankv.) Ném-ről lat-ra ford. Bécs, 1820. - Vasárnapi evangyéliomok magyarázattya rövid predikácziókban a falusi nép számára. Nagyvárad, 1829. - Didaktika és methodika avagy a tanítóknak közönséges tud-a és a tanítás módgyának tud-a. Uo., 1832. - Vasárnapi, ünnepi s alkalombéli egyh. beszédek a köznép számára. Uo., 1837. M.I.

Szinnyei VII:1117.