🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lengyel Római Katolikus Lelkipásztori Hivatal
következő 🡲

Lengyel Római Katolikus Lelkipásztori Hivatal, Bp., 1939. okt.-1944. márc. 19.: 1939. IX: a lengyel menekültekkel együtt érkezett Karol Radonski włocławeki mpp. s több pap és szerzetes. Serédi Jusztinián prím. és Radonski megbeszélése után Bpen a IV. Veres Pálné u. 16. alatt megszervezték a ~t, mely hivatalosan is átvette a menekültek lelkigondozását. Kezdetben 20, 1939. XI: 60, 1940. I. végén 100 lengy. pap szolgált Mo-on, részükre a BM napidíjat, szabad mozgást és a táborokon kívül lakást biztosított. A ~ vezette az akv-eket, nyomdája és kiadója volt, tagjai részt vettek a hitokt-ban, az isk-ügyben is. Több tagja bekapcsolódott a földalatti németellenes mozgalmakba, pl. a futárszolg-ba, mely összeköttetést teremtett a hazai ellenállás és a Ny-on működő lengy. kormány és katonai főparancsnokság között. A Varsó-Bp-London futárvonal mellett volt egy Krakkó-Bp-Vatikán vonal is, melyet a lengy. egyh. szervezett, sok világi személlyel a futárok között. - Radonski pp-nek 1940. I: el kellett hagynia Mo-ot. Utóda Piotr Wilk-Witoslawski OFM táb. őrnagy, aki részt vett az ellenállási mozg-ban, ezért 1944. III. 19: a ném-ek letartóztatták, s VIII: Dachauba hurcolták (vele együtt Cielusniak és Laski lengy. papot is). Megérte az amerikai csapatok fölszabadítását. →lengyelek lelki gondozása Magyarországon K.G.