🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lelki kultúra könyvei
következő 🡲

Lelki kultúra könyvei, Rákospalota, 1934-1948: vallásos könyvsorozat a Szalézi Művek kiadásában. - (1.) Scupoli, Lorenzo: Lelki harc. Ford. Gerely Jolán. (1934) - (2.) Székely László: A 8 boldogság. (1934) - (3.): Mindennapi imádságok. (1937) - (4.) Alkantarai Szt Péter: Imádság, elmélkedés. M. nyelvre átírta Nagy Imre Leó. (1937) - (5.) Nieremberg János Özséb: Vezérelvek, tanácsok, gondolatok. (1937) - (6.) Vandeur, Eugéne: Adoro Te. Euch. elmélkedések. Ford. Szirmai Józsefné. (1937) - (7.) Trikál József: Krisztus közöttünk él! (1938) - 8. Ziegler Adolf: Az Euch., az Egyh. egységének a szentsége. (1939) - 9. Harangi László: A lélek erősebb. (1940) - 10. Petró József: Eucharisztikus gyermeknev. 3. kiad. (1940) - 11. Schrijvers, Jos: Önátadás. Fr-ból ford. Gerely Jolán. (1940) - 12. Polloi, Ch.: Éljünk Máriával! Ford. Szirmai Boriska. (1940) - 13. Auffray: Bennem él Krisztus! (1940) - 14. Trikál József: Az élet újjáteremtése. (1940) - 15. Neubert Emil: Eszményem: Jézus, Mária fia. (1941) - 16. Mercier, Désiré: A pap Szalézi Szt Ferenc isk-jában. Ford. Csepy Pál. (1941) - 17. Trikál József: Az isteni lét dicsősége. (1942) - 18. Csávossy Elemér: Sponsa Dei. (1942) - 19. Erdey Ferenc: Engesztelő áldozat. (1942) - 20-21. Uő: A Fatimai Madonna üzenete. Lelkigyakorlatok. 1-2. r. (1943) - 22. Grignon Lajos Mária: A tökéletes Mária tiszt. Ford. Csávossy Elemér. (1944) - 23. Erdey Ferenc: A világ kirnője. (1944) - 24. Bernadot: Az Euch-tól a Szentháromságig. (1945) - 25. Johannes: A legdrágább kincsünk. 1947. - 26. Demeter István: Föl a hegyekre! 1947. - (27.) Mária szeplőtelen fogantatásáról nev. aixi kárm. atya: Szt József hónapja. 1948. - (28.) Schryvers, Jos: Anyám. 1948. 88