🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Legény
következő 🡲

legény: a hagyományos nyelvben fiatal, nőtlen férfi neve inkább a falusi, vidéki szókincsben. Városi (nemesi, polgári) megfelelője az úrfi. A nőtlen idős férfi agg~. - A m. falu közösségében a ~ek rangját az adta, hogy a →gazda, a →családfő szerepére készültek, mégpedig megfelelő komolysággal. A külső-belső erő (jellem) gyarapítása munkával, különféle játékokkal fontos része volt a férfivá érésnek. A sértés megbosszulása ~i kötelesség volt: a lányok és szüleik előtt pipogya, családalapításra alkalmatlan volna az, aki azt elmulasztaná. A megbosszulásban a legyőzetés nem szégyen, csak a gyávaság az. Mert nem az a ~, aki üti, hanem aki állja. Aki állja, arra rá lehet bízni a családi életet, mert az abban is kitartó és tűrni tudó lesz. →legényavatás, →legénybíró **

MN IV:156.

Legény Elemér (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1888. máj. 13.-Bp., 1949. febr. 17.): MÁV-felügyelő, író. - A zalaegerszegi f. keresk. isk-ban 1906: éretts., majd MÁV-tisztképzőt végzett. Az I. vh-ban 3 é. mint vasutas hadnagy a harctéren szolgált. 1912: a kolozsvári Haladás, 1922-38: a B. Hírl. szépirod. munk. 1920: A császár jóslata c. színművével díjat nyert a Területvédő Liga pályázatán. 1948. XII. 27: a SZIA III. o. tagjának jelölte. - Kat. szellemű reg-eket írt. - M: Álom és halál. Reg. Bp., 1925. - Bábel lelke. Reg. Miskolc, 1926. - A bűvös ágy. Reg. Bp., (1928) - Pénz a szelek szárnyán. Reg. Miskolc, 1928. (M. Jövő regényei 7.) - Krisztushordozó. Reg. Bp., 1931. (P. Hírl. kv-e 191.) - Uszály a Déldunán. Reg. Uo., 1935. (Alföldi esték kv-ei) - Dong. Khanh leánya. Reg. Uo., (1938) (Új Idők kvt. 11.) - Jujube. Reg. Uo., (1941) - Bozsóky Jób tündérkertje. Reg. Uo., 1943. (Új Élet reg-tár 309.) - Az égőszavú barát. Reg. Uo., 1943. (uaz 198.) (újból: A lángszavú barát. Uo., 1948) - A gyertyaöntő leánya. (Reg.) Bp., 1943. (Új Élet reg-tár 304.) - Így veszett el két vár. Reg. Uo., 1943. (uaz 313.) - A végvárak hősei. Reg. Uo., 1943. (uaz 328.) - A ködben csengetyű szól... Reg. Uo., 1944. - A kőszegi aranysas. Reg. Uo., 1944. (uaz 373.) - A legédesebb feleség. Reg. Uo., 1944. (uaz 358.) - A miskolci bírófogás. Reg. Uo., 1944. (uaz 354.) - Mohács árnyékában. Reg. Uo., 1944. (uaz 372.) - A nagy aranylelet. Reg. Uo., 1944. (uaz 350.) - Tört. miniatűrök. Regényes korrajz a m. vasutasság életéből. Uo., 1944. - A veszprémi lesvetés. Reg. Uo., 1944. (Új Élet reg-tár 342.) 88

MIL 1926:518; 1965. II:26. - Ker. m. közél. alm. I:596. - SZIA tagajánl. 1948/9:3. - M. Nemz. 1948. III. 1. - ÚE 1949. III. 6. - Gulyás XVIII:145.