Magyar Katolikus Lexikon > L > Latin és görög tankönyvek sorozata


Latin és görög tankönyvek sorozata, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda középiskolai latin es görögnyelvi tankönyvei, Bp., 1926-1937: Szerk. Kisparti János. Kiadó: SZIT. Ny: Egyetemi ny. - Kötetei: Lat. nyelvtan. 1. Alaktan. 2. Mondattan. Írta Reibner Márton. 1926. - Res Romanae. Lat. olvasó- és gyakorlókv. 1. r. a középisk. 1-2. o., 2. r. a 3-4. o. sz. Írta uő. 1926-27. - Anthologia Latina. Lírai szemelvények lat. költőkből középisk. haszn. Bev. és jegyz. Jirka Alajos. 1928. - Szemelvények Titus Livius 21. és 22. kv-éből. A gimn. és reálgimn. 5. o. sz. Magy. Reibner Márton. 1928. - Szemelvények Caius Sallustius Crispus történeti műveiből. A gimn. és reálgimn. 6. o. sz. Magy. uő. 1929. - Szemelvények Marcus Tullius Cicero vál. beszédeiből. A gimn. és reálgimn. 6. o. sz. Magy. uő. 1929. - Szemelvények Xenophon, Herodotos műveiből. Gimn. haszn. Bev. és jegyz. Jirka Alajos. 1929. - Titi Macci Plauti Captivi. A reálgimn. 5. o. sz. Magy. Reibner Márton. 1928. - Marcus Tullius Cicero negyedik beszéde Vertes ellen. De signis. A gimn. és reálgimn. 7. o. sz. Magy. uő. 1930. - Szemelvények Publius Cornelius Tacitus műveiből. A gimn., reálgimn. és leánygimn. 8. o. sz. Magy. uő. 1930. - Szemelvények C[aius] Plinius Caecilius Secundus leveleiből. A gimn. és reálgimn. 7. o. sz. Bev. és magy. uő. 1930. - Szemelvények Publius Ovidius Naso műveiből. Reálgimn. 5. és leánygimn. valamint reálisk. 6. o. sz. Összeáll. és magyarázó jegyz. ell. Jakab János. 1934. - Gör. olvasókv. A gimn. 5. o. sz. Maywald József tankv-einek fölhasználásával szerk. Jirka Alajos. 1937. 88