Magyar Katolikus Lexikon > L > Lassú


Lassú Lajos (Szempc, Pozsony vm., 1834. okt. 13.-Élesd, Bihar vm., 1898. jún. 6.): plébános. - A gimn-ot Szentgyörgyön, Pozsonyban és Esztergomban végezte. 1849: esztergomi kispapként a pozsonyi Emericanumban tanult, 1850: Nagyszombatban bölcs., 1853-57: Pesten teol. hallg. 1857. X. 26: pappá szent. 1857: a nagyszombati főgimn. tanára, 1863. IX: a pozsonyi főgimn. hittanára, 1865. IV. 18: akad. hitszónok is, a pesti tudegy-en 1867: teol. dr. 1869. V. 2: Nagysúron plnos, 1885: ker. esp. és tanfelügy., 1888: főegyhm. kv-bíráló, 1893. XI. 9: a Nagyszombatvidéki Kat. Tanítóegyes. eln., 1896: pozsonyi knk. - Cikkei: Családi Lpk. (1854: Néhány curiosum Hollós Mátyás kir-ról és a pálosokról; 1855: Üdvözítőnk testalkata; Tasso Torquato); Munkálatok XX. (1856: Pálmaágak a m. egyhtört. kertjéből); pápai Ifjúsági Plutarch III. (1859: Katona István, IV: Pray György); Religió (1887. II: 43. sz. Egy római zarnádoklatról). - M: Örömviadal ... Nagyszombat, 1858. - Kegyeletfüzér ... Költemények. Uo., 1859. - Mátyusföldi cipruslombok. Székhelyi id. Majláth György, néhai országbíró temetésén. Pozsony, 1861. - Nefelejtsek. Költemények. Uo., 1862. - Kárpáti visszhang Simor János esztergomi érs. és Mo. prim-ának székébe történt ünn. beiktatására. Uo., 1867. - Vágvölgyi hódolat ... Nagyszombat, 1883. - Esztergomi emlény. Esztergom, 1890. (tótul is) - Liturgika vagyis a kat. egyh. isteni tiszt-ének magyarázata. Családok és népisk. sz. Uo., 1891. - Rövid egyhtört. családok és népisk. sz. Uo., 1895. - Álneve: Mátyusföldi (Kárpáti visszhang; Vágvölgyi hódolat); Szenczi Lajos (Religió; Kat. Néplap). 88

Zelliger 1893:287. - Némethy 1894:736. - Pallas XI:265. - Schem. Strig. 1899:288. - Szinnyei VI:805.