🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laskai Csókás
következő 🡲

Laskai Csókás Péter, Lascovius, Petrus Monedulatus (Lask, Zemplén vm. vagy Laskó, Baranya vm.?, 1550 k.-Gyulafehérvár, 1587. szept.): református lelkész. - Kolozsvárt és Gyulafehérvárt tanult, Fogarason isk. ig. Svájc, Itália, Fro. és No. egy-eit látogatta, 1577. XII. 16: a wittenbergai egy. hallg-ja. Hazatért, 1580: rektor Marosvásárhelyt, 1581: lelkésznek hívták Fogarasra, de ennek elfoglalása előtt VI. 3: Itáliába, majd Fro-ba ment, 1582: Wittenbergában töltött fél év után hazatért. Fogarasról 1583. X: egy mágnás fia kísérője Itáliában, 1584: első felében Genfben, IX. 30-tól 1585 tavaszáig Wittenbergában tartózkodott. Hazatérte után Gyulafehérvárt elsőpap. - 1585: a Calepinus-szótár munkatársa; a →kolozsvári disputa 31 kat. tételére válaszolt. - M: Jucundum ac suave sponsi Christi colloquium cum sponsa ecclesia... Wittenberg, 1578. - Speculum exilii et indigentiae nostrae. Brassó, 1581. (és Dominica oratio brevibus quidem... vele egy köt-ben) - Theoremantum de puro et expresso Dei verbo... Genf, 1584. - Orthodoxae assertiones de authoritate... (vele együtt: Pigmentum originis sectae Jesuiticae és De homine magno illo in rerum natura miraculo et partibus ejus essentialibus. Wittenberg, 1585. (elején fölsorolva a Wittenbergában addig járt m-okat) 88

Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. koll. tört. Marosvásárhely, 1868:10. - Szinnyei VII:798. - Studia et acta ecclesiastica Bp., 1973:1007. - Zoványi 1977:363. - Barlay 1986:132.