🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lakiteleki Népfőiskola
következő 🡲

Lakiteleki Népfőiskola, 1991-: a Lakitelek Alapítvány anyagi bázisán létrehozott oktatási intézmény Lakitelektől 3 km-re É-ra. - A két vh. közötti magyar népfőisk. mozgalom (→KALOT népfőiskola), valamint a dán népfőisk. minták alapján →Lezsák Sándor szervezte meg és irányítja a kezdetektől. Célja: a →lakiteleki találkozók szellemiségében közösségi élmények teremtése felnőtteknek, fiataloknak egyaránt; a népi-nemzeti, keresztény értékek ápolása, terjesztése; orsz. jelentőségű nemzetpol. tanácskozások szervezése; a térség lakói számára gyakorlati ismeretek (pl. falusi turizmus, biogazdálkodás, nyelvismeret) átadása hétvégi „kollégiumok”, bentlakásos tanf-ok, nyári táborok révén. A 4 ha-os területen az épületek többsége az 1990-es években létesült: Kölcsey Ház, Vendégház, Tisza étterem, Tanuszoda. - A pol. tanácskozások sorából kiemelkedik az 1995: tartott Magyarság és Eu. A ~n jött létre 1997: a térség keresztény-konzervatív pártjait tömörítő Közép-eu. Demokrata Fórum. 1997: áldották meg a ~ területén az ökumenikus Szt István-kpnát, tornyát 2000. VIII. 20. óta a Szentkorona mása díszíti. Előkertje keresztény panteon a 20. sz. vértanú és hitvalló pp-einek mellszobraival. A ~ Széchenyi Épülete ad otthont a világban egyedülálló Emigrációs Gyűjt-nek és a hozzá kapcsolódó kvtárnak, a Bolyai Ház a Rendszerváltó Archívumnak. A ~ területén működik a Lakitelek Alapítvány által alapított Antológia Nyomda és Kv-kiadó (több mint 100 kiadványa között: Sortüzek I-III., Mindszenty Emléknap, Tollas Tibor: Hazafelé c. verseskötete). - A ~ 2000 óta a szeged-csanádi ppség tulajdona, az ingatlan vagyon kezelője változatlanul a Népfőisk. Alapítvány (kurátorai 2002: Lezsák Sándor eln., Gálfalvi György, Gyarmati Dezső, Nagy Alajos, Szőke János SDB). A ~ ig-ja: Lezsák Sándorné. L.S.