🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Ladányi
következő 🡲

Ladányi Elek Zsigmond, OFMConv (Ungvár, Ung vm., 1685/90 k.-Eperjes, 1758. nov. 3.): tartományfőnök. - 1715: tett fogadalmat. Fölszent. után teol. dr., Eperjesen teol. tanár, majd a r. főisk. ig-ja. 1729. VII. 2: tartfőn-ké választották. 1732: Eperjesen, 1744: Csütörtökhelyen, majd ismét Eperjesen házfőn. - M: Inevitabile Decretum... Kassa, 1735. 88

Szinnyei VII:625. (†38 é. korában!) - Monay 1953:64.

Ladányi László, Ladislao La Dany, SJ (Diósgyőr, Borsod vm., 1914. jan. 14.-Hongkong, 1990. szept. 23.): jogász, újságíró. - A Pázmány Péter Tudegy-en jogot végzett, drált, egyidejűen a Liszt F. ZF hegedű szakán zenetanári okl-et szerzett. 1936. VII. 30: belépett a JT-ba, 1938: misszion-ként Kínába küldték. Megtanult kínaiul, Sanghajban 1946: pappá szent., hamarosan a sanghaji jezsuita egy. tanára. 1949: a hatalomra került komm-k kiutasították Kínából. Hongkongban telepedett le, ahol 1953-82: az általa alapított China News Analysis c. ang. nyelvű heti-kétheti kőnyomatosban a nemzetk. sajtót tájékoztatta a kínai eseményekről és elemezte a Kínában bekövetkezett pol. fejleményeket. A kínai ügyek szakértőjeként nemzetk. hírnevet szerzett. - M: The Communist Party of China and Marxism 1921-1985: A Self Portrait. Stanford, Ca., USA, 1988. - Hongkongban 1963: az Interprovintial News szerk-je, 1969: a Hoi Noi Hoi alapítója, 1973: a Letters from Asia szerk-je. - Betűjegye: L.; L.L. Bo.Gy.-88

KMJ II:221. - Borbándi 1992:215. - Nagy 2000:595.