🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laczkó
következő 🡲

Laczkó Dezső Ágoston, Szt Istvánról nev., Piar (Trencsén, Trencsén vm., 1860. júl. 22.-Veszprém, 1932. okt. 28.): gimnáziumi tanár, geológus. - A gimn-ot Nyitrán és Trencsénben végezte, 1877. VIII. 27: lépett a r-be, 1881. XII. 23: ünn. fog-at tett, 1885. VII. 18: pappá szent., 1886: földr-termrajz szakos tanári okl-et szerzett. 1883: Privigyén, 1884: Debrecenben, 1886: Kecskeméten, 1888-1920: nyugdíjazásáig Veszprémben tanár, 1906-12: gimn. ig. 1902: mint geológus részt vett Déchy Mór kaukázusi tanulmányútján, részt vett a Balaton-felvidék és a Bakony földtani leírásában. ~ volt az első, aki a hazai triászkori rétegekből gerinces állatmaradványokat is gyűjtött, róla nevezték el a Trachyceras (Anolcites) Laczkói Dien., Dinarites Lackói Arth., Hybodus Laczkói Jaek, Megalodus Laczkói Hoernes, stb. jellemző vezérkövületeket. ~ fedezte föl a veszprémi Jeruzsálem-hegy felső-triászkori márgájában azt az ősteknősbéka-kövületet, mely a Placodonta-család törzsfejlődésének szabatosabb ismeretéhez vezetett. 1903: a M. Földr. Társ. l. tagja, III. 10: a Veszprém vm. Múz. (melynek megteremtésében része volt) ig-ja, ennek önálló épületben való elhelyezésekor 1925. VII: tanker. c. főig. - A Balaton-felvidékről és Bakonyból oly gazdag anyagot gyűjtött, hogy abból 35 hazai és külhoni őslénytanász 250 nyomtatott ívnyi tanulm-t készített. A megyehegyi dolomit pontos sztratigráfiai helyzetét főleg az általa gyűjtött brachiopodák útján sikerült megállapítani és az anizusi emelet legalsó részébe helyezni. Hegyszerkezeti kutatásainak eredménye a Hajmáskér-Veszprém-Nagyvázsony hosszanti vetődés fölismerése, amely mentén a szelvény megismétlődik. Nevéhez fűződik 1904: a balácapusztai róm. kastélyrom fölfedezése (mozaikpadlója a M. Nemz. Múz. előcsarnokában, 3 mozaikja [kb. 80 m²] a Veszprémi Múz-ban). Földtani és népr. gyűjt-ét a múz-nak ajándékozta. Megvetette a zirci Bakonyi Termtud. Múz. alapjait is. - 1899. XII. 22: a bécsi földtani int. l. tagja, 1927: a SZIA IV. o. tagja. Szobrát, mely Medgyesi Ferenc műve, 1937. X. 24: a veszprémi Erzsébet-ligetben leplezték le. - M: Veszprém városának és tágabb környékének geológiai leírása. (= A Balaton tud. tanulmányozásának eredményei. 1. köt. Szerk. Lóczy Lajos. Bp., 1911.) - Őstört. adatok a Balaton környékéről. Uo., 1927. (SZIA Kiadv. II. 5. sz.) - Szerk. 1905-30: a Veszprémmegyei Múz. évi jelentéseit. T.E.

Szinnyei VII:617. - Révai XII:413; XX:531; XXI:537. - SZIA tagajánl. 1926:9; 1927:22. - Schem. Piar. 1930/31:56. - Gellért-Madarász 1932:316. (*júl. 12.) - SZIA Értes. 1932:50. (Papp Károly) - Lóczy Lajos: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. Bp., 1938. (Arck. és szobrának fényképe)