🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lővárdy
következő 🡲

Lővárdy (1870-ig Schützenberger) Alajos Ferenc, OCist (Hercegfalva, Fejér vm., 1851. nov. 17.-Zirc, 1923. febr. 27.): gimnáziumi tanár. - 1869. IX. 17: lépett a r-be. 1870: Pécsett hittud. hallg. 1876. VII. 26: pappá szent., VIII. 11: szerz. fog-at tett. 1875: Egerben főgimn. tanár. 1878: Bpen egy. hallg. 1879: Baján, 1884: Pécsett főgimn. tanár. 1886: Lókúton, 1891: Bakonykoppányban plnos, 1887-89: s-számvevő is. 1899: jószágkormányzó Csákányban, 1904: Zircen erdőfelügy., majd számvevő. - A Szt Család-társulat Veszprém-egyhm. ig-ja. - Cikke: Czisztercziek emlékkv-e (Bp., 1896. A mo-i czisztercziek működése a lelkészkedés terén). - Fm: A congruens számok elmélete. Bp., 1882. (Klny. bajai ciszt. főgimn. értes.) - Vallásellenes szállóigék a hit fényében. Veszprém, 1897. - A názáreti Szt Család és a kat. család. Pápa, 1899. - Ének- és imakv. a ném-m. kath. tankötelesek és hívek számára. Összeáll. Bőv. Dallos István. 4. bőv. kiad. Veszprém, 1928. - Bakonykoppányban 1897. I-1899. VIII: szerk. a Katholikus Családot. 88

Békefi 1896:354. - Szinnyei VIII:23. - Schem. Cist. 1942:227. (s.v. Lővárdi) - Gulyás XVII:1210. - Viczián 1995:61. (759.)