🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lőrincz
következő 🡲

Lőrincz Ferenc (Szentkirály, Udvarhely szék, 1828. aug. 22.-Sinfalva?, 1904 után): plébános. - Bölcsészetet végzett, 1848: a 78. honvéd zászlóaljban önkéntesként végigharcolta az erdélyi hadjáratot, részt vett 1849. III: a nagyszebeni, a vöröstoronyi, a feketehalmi, a tömösi-szorosi csatában, ahol őrmesteri rangot szerzett. Mehádia felé vonulva érte a fegyverletétel híre, Kossuth kíséretével átkelt a Dunán, tör. földre menekült. Houslab osztr. tábornok ígérgetését elhitte, s többekkel együtt hazatért. Elfogták, bezárták, majd besorozták az osztr. hadseregbe. Péterváradon (Szerém vm.) megbetegedett, varasdi kórházi kezelés után alkalmatlanság miatt elbocsátották. 1850. VI. 10: hazatért. Rendőri felügyelet alatt élt mint útbiztos, 1852: visszatérhetett tanulmányaihoz. A teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1855. IX. 9: pappá szent., 1856: Baróton kp., 1857: egrestői (Küküllő vm.), 1866: csíkszeredai, 1868: menasági, 1892-1904(is): sinfalvai plnos. 88

Beke 1870:153. - Schem. Trans. 1872:86; 1888:135; 1903:245. - Ambrus 1892:116. (*1827) - Mo-i lat. és gör. kat. papság névtára 1904:274. (1909/10: már nincs)

Lőrincz (1884-ig Ruhás) Gyula (Keszegfalva, Komárom vm., 1862. ápr. 10.-Bp., 1928. júl. 29.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Komáromban és Esztergomban, a teol-t a KPI-ben végezte, 1886. VII. 20: pappá szent. 1890: teol., 1894: bölcs. dri és középisk. tanári okl-et szerzett. 1897: a nagyszombati érs. főgimn. lat-tört. tanára, 1906: vicerektora, 1910: a konviktus ig-ja. 1912-22: a szentgotthárdi áll. főgimn. tanára, 1923: a bpi Horthy-Koll. lelki ig-ja és kvtárnoka. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja. - M: A vegyes házasságok, kül. tek. Mo-ra. Esztergom, 1890. - A keresztes hadjáratok jelentősége a pápaságra, kül. tek. Mo-ra. Nagyszombat, 1894. - A m. tört. századai. Bp., 1896. T.E.

Zelliger 1893:298. - Pallas XI:687. - Szinnyei VIII:15. - Schem. Strig. 1917:351. - Magyarság 1928. VII. 31. - Gulyás XVII:1199.

Lőrincz Károly (1817. ápr. 2.-Désakna?, 1875. márc. 5.): plébános. - 1840. VI. 28: pappá szent., Zalatnán, 1841: Marosvásárhelyt hittanár, 1843: Kapnikbányán kp., 1845: Alsókapnikon adm., 1846: Szilágysomlyón a humaniorák tanára, 1848. VII: tábori lelkész és sepsiszentgyörgyi adm., 1849: hadifogoly a nagyszebeni ferences zárdából alakított fogolytáborban. 1851: Nagyágon kp., 1852: Kapnikbányán, 1869: Désaknán plnos. - Cikkei: M. Nyelvészet VI. (1861: A székely nyelvjárásról), M. Nyelvőr (1872: Is, Adott esetben, Megöletik; 1873: A csonka előfelű összetett szók; 1874-75: Egy néhai székely iskolamester rigmusos kv-e 1817-40; Nyelvemlékbeli szók, Babona, Fekszik, Ajánlandó szók). - ~ adataiból állította össze Vass József Adalékok a m. nyelvjárástanhoz c. dolgozatát (Nyelvtud. Közlem. II. 1863. és III. 1864.). 88

Beke 1870:154. - Schem. Trans. 1872:18; 1878:136. - Szinnyei VII:16. - Zakar 1999:140.

Lőrincz Vitus (Istensegíts [Lipar, Jug.], 1933. szept. 22.-): festő, iparművész. - Az egri tanárképző főisk-n Jakuba János tanítványa, 1957: szerzett rajztanári okl-et. Később a bpi képzőműv. főisk-n tanult. Több eu. országban járt tanulmányúton, hosszabban időzött Au-ban. Kezdetben festett, 1964 óta főként tűzzománc technikával dolg., szívesen merít az erdélyi és a csángó népművészetből. Több művésztelep és alkotótábor (Nagymaros, Zsennye, Kecskemét, Zebegény) rendszeres résztvevője, az Apelles Alkotóközösség tagja. - ~ munkája a fóti r.k. közösségi ház faragott fa korpusza; a csopaki plébtp. oltárképe és keresztútja (fafaragás tűzzománccal). **

KMML II:638.


Lőrincz Mária M. Dominika SZINT (Nagykároly, Szatmár vm., 1898. okt. 10.–Homok, 1987. jún. 11.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben a tanítóképző után tanári diplomát szerzett. 1915. VIII. 15: lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1918. VII. 19: uitt tette. Székesfehérváron polg. isk. tanár. –1950 u. a rokonaihoz Homokra költözött r.k.