🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lövöld
következő 🡲

Lövöld, Paradicsomvölgy, Vallis Paradisi (Veszprém vm.): egykori karthauzi kolostor a mai Városlőd mellett. - 1342/46: vsz. I. (Nagy) Lajos kir. alapította, bár alapítólevelének kelte 1378. III. 17. (vsz. ez az építkezés befejezésének dátuma). Védősztje Szt Mihály főangyal. A r. hagyomány szerint később kettős (24 cellás) monostor. Külön kvtárépületet emeltek (egyetlen ilyen adat a kk. Mo-ról), melynek egykori állományából 13 köt. ismert, köztük az I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) 1480-i látogatásakor ajándékozott nyomtatott kv. (az ún. ~i corvina: Raynerus de Pisis: Pantheologia Sancta Summa Universiae Theologiae. Nürnberg, 1478) és egy 14. sz. Szt Tamás-kódex. ~ perjele banderiális főpap, 1498: és 1528: 200 lovast volt köteles állítani (ez a győri és a veszprémi pp. vagyoni szintje!). 1526 k. ~ön készítette a magyar nyelvű ~i v. →Érdy-kódexet a →Karthauzi Névtelen. - A ktort a török veszély miatt 1552. VII: a környék földesurai biztonsági megfontolásból lebontották. 1554. VIII. 24-i utolsó okl-e birtokait bizonytalan időre bérbe adta, a konvent jogilag tovább létezett, majd elenyészett. - Mandorla alakú (55x34 mm) pecsétjén 1450 e. a tabernákulumban Szt Mihály főangyal, jobbjában kard, baljában mérleg. Alatta a körirat sávjában félkörívű fülke, benne térdelő alak. Körirata pálca keretben: sigillum • conventus • ordinis • carthusiensis. **

Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:80. - Takács 1992:72. (31.) - Török-Legeza 2001:38.