🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lönhárt
következő 🡲

Lönhárt Ferenc (Nagyág, Hunyad vm., 1819. okt. 3.-Gyulafehérvár, 1897. jún. 28.): megyéspüspök. - Bányászcsaládban született, korán elárvult. A gimn-ot Kolozsvárt, a fil-t Gyulafehérvárt végezte. 1841: a Pázmáneum növ-e lett. 1844. VII. 28: Kolozsvárt pappá szent., a ppi irodában iktató. 1848: a gyulafehérvári szem. pref-a, a lelkipásztorkodás és az erkölcstan tanára. 1852: Kolozsvárt ppi titkár. 1854: irodaig., 1858: knk., 1862: p. prel., 1864: Kolozsvár plnosa, 1865. XII. 8: salamoni cpp. 1875. I: Gyulafehérvárra költözött, nagyprép. 1878: ppi helynök, szkardonai cpp., 1881. V. 5: gratianopolisi fszt. pp. 1882. III. 24: kápt. helynök, III. 30: kinev., VII. 3: megerősített erdélyi mpp., IX. 17: iktatták be. Több tp-ot épített, az →Erdélyi Római Katolikus Státus iskoláinak ügyeit rendezte. Mintegy 100 ezer Ft-ot fordított a tanügyre, s kb. ugyanennyit a szegény pléb-k megsegítésére. Nagy gondot fordított a papnevelésre, ppsége alatt 146 papot szentelt. Utolsó évei betegeskedésben teltek. Sírja 1898. XII. 30-tól Piskitelepen (Hunyad vm.). - Jelmondata: Per crucem ad lucem ('a kereszt által a fénybe'). - M: A ker. hittan elemi vázlata, gyakorlati kalauz a kat. kisdedek oktatására. Írta Ágost Gruber. Ford. Bardócz Jánossal. Kolozsvár, 1846. - Gyulafehérvárt 1878: szerk. Az erdélyi ppi papnövelde és lyc. értes-t. - Utóda a szkardonai c-en 1883: Hornig Károly, az erdélyi széken 1897. VI. 28: Mailáth Gusztáv Károly. 88

LBE:497. - Beke 1870:153. - Ogy. alm. 1887:19; 1892:18; 1896:19. - Hock 1890:135. - M. Sion 1890:554. - Bilinszky Lajos-Prokupek Sámuel: ~ erdélyi pp. élete. Nagyszeben, 1894. - Szinnyei VIII:9. (VI. 5: fszt. pp.) - Schem. Trans. 1913:16. (1882. III. 30-1897. VI. 28: pp.) - Vorbuchner 1925:97. - Temesváry 1932:37. - Bíró 1941:144. - Ritzler-Sefrin VIII:291. (†1895. VIII. 14; V. 5: fszt. pp.) - Jakubinyi 2004:32.