🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lósi
következő 🡲

Lósi Imre, Lósy (Lós, Sopron vm., 1580 k.-Nagyszombat, 1642. nov. 7.): prímás-érsek. - Ref. jobbágycsaládban szül. A bécsi jezsuitáknál tanult, ahol 1597: konvertált. 1599. XII. 20: a CGH növ-e. 1606. VI. 5: papként tért haza. Nyitrai, 1607. X. 27: pozsonyi, 1611. XI. 5: esztergomi knk. és nyitrai főesp., 1623. IX. 15: tapolcai apát, IX. 20: olvasóknk. és csanádi cpp. 1624. XII. 22: óbudai prép., 1625. X. 24: váradi mpp., 1628. VII: sági prép., 1631. IV. 28: esztergomi kápt. nagyprép., VI. 21: Pázmány pp-ké szentelte. 1633. X. 24: egri mpp. Jászón 1634: egyhm., Nagyszombatban 1638: tart. zsin-ot tartott. Az elzálogosított szepesi városok visszaváltása érdekében 1635: követségben járt Lengyo-ban, eredménytelenül. Az egri török basától vásárolt engedéllyel (egyetlenként az egri pp-ök között) a nagyobbik részben hódoltsági ter-en levő egyhm-ben →kánoni látogatást végzett. Helynöke 1634-35: Czeglédi Albert. - 1637. IV. 24: esztergomi érs., VIII. Orbán XI. 16: megerősítette. Ez évben kincstárát és magtárait kiüríttette, hogy az ínségben segítse a szegényeket. 1642. I. 26: Pozsonyban megalapította a Szt Imréről nev. papnev-t, bécsi házát a nagyszombati egy. jogi karára hagyta. A Pesten fölállítandó papnev. céljaira 35 ezer Ft-os alapítványt tett. Támogatta a hazai kv-nyomtatást. Gyakran prédikált, sok prot. nemest térített meg. - Utóda Csanádon 1625: Dubovszky György, Váradon 1633. X. 24: Hosszútóthy László, Egerben 1637. V. 1: és Esztergomban 1642: Lippay György. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Lósy; 1623-25: csanádi pp.), 82. (1625-33: váradi pp.), 99. (1633-37: egri pp.), 28. (58.) (1637-42: esztergomi érs.) - Gams 1873:370. (1622-1625. X: csanádi pp.), 385. (1625. X. 24-1633: váradi pp.), 368. (1633-1637. XI. 16: egri pp.), 380. (s.v. Lósy; 1637. XI. 16-†1642. II. 9: esztergomi érs.) - M. Sion 1886:826. - Koncz 1892:161. - Zelliger 1893:297. - Pallas XI:663. - Fraknói 1895:324. - Schem. Mv. 1896:91. (s.v. Lósy) - Vágner 1896:187. (†1641. nov. 9!) - Kollányi 1900:213. (1635: egri pp.!, †nov. 4!) - Szinnyei VII:1422. - Veress II:11. (s.v. Lósi) - KL III:210. - Eubel IV:168. (s.v. Lósy; 1622: csanádi pp.), 359. (1630. IV. 22: váradi pp.), 73. (1633-34: egri pp.), 323. (1637. XI. 16: esztergomi érs.) - Juhász VIII:21. - Bunyitay-Málnási 1935:105. - Kardos József: Lósy Imre magyar prím. 1580-1642. Bp., 1948. (Dissz.) - MÉL II:89. - Schem. Strig 1982:60. - Sugár 1984:302. (s.v. Lósi, aláírása és arck.)