Magyar Katolikus Lexikon > L > Lónyai


Lónyai Albert, naményi (1460 k.-1522 u.): Zengg kapitánya és 1500-01: kormányzója. - II. (Jagelló) Ulászló (ur. 1490-1516) nősülése alkalmával ~ fogadta a kir. aráját, Kendeli Annát (XII. Lajos fr. kir. rokonát), akit 1501. VIII. 23: nagy pompával hoztak Mo-ra. Több ízben követ Velencében. 1504. II. 15: ~ írta alá azt a szerződést, melynek értelmében a köztársaság évenkint 30 ezer aranyat fizet a m. kir-nak a tör. háború segélyezésére. 1515. IV. 4: hazatért, 1522: még élt, amikor vádat emelt rokona, L. János fia, István ellen. 88

~ velenczei követségei 1501-1515. Közlem-ek a velencei áll. levtárból. Bp., 1877. (M. Tört. Tár XXII:1.) - Doby 1895. - Szinnyei VII:1373.

Lónyai András, naményi (1618 k.-Pozsony, 1653): prépost. - L. Albert fia. A teol-t 1638. X. 28-1642: Rómában, a CGH növendékeként végezte. 1643. X. 22: esztergomi knk., 1644. XI. 29: sasvári főesp., 1648: váradi szentistváni prép., jelen volt a nagyszombati zsin-on. Örökké köszvény kínozta. - Két m. levele ismert (1616. V. 14: Kállóból Thurzó György nádorhoz, X. 4: Forgách Zsigmondhoz. Tört. Tár 1881:44.). 88

Nagy VII:160. - Doby 1895. - Kollányi 1900: 257. (†1649) - Szinnyei VII:1374. (†1649) - Veress 1917:40.