Magyar Katolikus Lexikon > L > Léva


Léva, Lewentz, v. Bars vm. (Levice, Szl.): 1. vár. A tatárdúlás (1241-42) után épült kir. várként. 1270 u. a csehek sikertelenül ostromolták. Csák Máté szerezte meg, majd kir. vár. 1388 u. a Lévai Cseh, Balassa, Dobó, Csáky és Esterházy családok birtokolták. 1544: visszaverték a törökök támadását. Bocskai nem tudta elfoglalni, Bethlen csapatainak sikerült. 1663: feladták a török túlerőnek, de egy év múlva felszabadult. Thököly csapatai is megszállták. A Rákóczi-szabharc idején többször volt kuruc kézen. 1709: megkezdték lerombolását. Jelentős maradványai egy alacsony dombon állnak. - 2. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1917: Csejkő, Garamszőllős, Garamújfalu, Óbars, Újbars, Vámosladány, Zsemlér. - 3. plébánia. 1156: Leua, már pléb. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, mai egyhajós barokk tp-a a 18. sz-ban épült. Lakói 1561 e. ev-ok lettek. A pléb-t 1630: alapították újra. Anyakönyvei 1712-től. Kegyura 1880: Schöller Sándor és Pál. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. ~n született a vértanú →Kucsera Ferenc. - Lakói 1940: 9007 r.k., 55 g.k., 16 g.kel., 553 ev., 1827 ref., 1271 izr., 8 unit., 6 bapt., 15 egyéb, össz. 12.758; 1991: össz. 33.991, m. 5165 (15,20%); 2001: össz. 36.538, m. 4469 (12,23%). - 4. Szt József ferences konvent és tp. A szalvatoriánusok 1675: telepedtek meg ~n. 1733-40: épített rházuk 1734: konvent. 1786: föloszlatták, ingatlanjait 1806: árverésre bocsátották, 1815: a piar-k vették birtokba és megnyitották a kisgimn-ot. - A piar. isk. 1816: nagygimn. 1844: tanítási nyelve m. 1851: algimn., 1881-84: főgimn-má fejlesztették. 1919: szl. és m. tagozatú áll. reálgimn. 1921: az V-VIII. o-okban párhuzamos m. o-ok, ezeket 1926. VI-ig fokozatosan megszüntették. 1938-45: m. egységes gimn. Tanuló (tanár) létszámok: 1900: 308 (14), 1910: 307 (18), 1942: 377 (30). Bá.B.-**

1. Vártúrák III:223. - 2-3. Némethy 1894:155. - Gerecze II:157. - Schem. Strig. 1917:56. - Györffy I:424. - Gyurgyik 2002. - 4. Fridrich II:178. - Balanyi 1943:135. - Mészáros 1988:212.